WIE IS LOUIS VAN DER KALLEN?

 

   


L.H. van der Kallen (Louis)
Nieuwstraat 4
4611 RS Bergen op Zoom
10 augustus 1948
Rotterdam
1968 -2019 gehuwd, sedert mei 2019 weduwnaar


Beroep:

Van 1970 tot juli 2005 medewerker research en development bij AKZO-Nobel Resins.
Daarvoor 5 jaar werkzaam geweest bij het Koninklijk Kweekbedrijf D.J. van der Have op het proefbedrijf te Rilland.
Van 2005 tot 2018 eigenaar/ onderzoeker onderzoeksbureau Geberes.


Opleiding:

O.a. Mavo D, leerling-analist chemisch en medisch, basis
cursus kunstharsen en technisch fysicus PBNA (door de
grotere concerns, zoals AKZO-Nobel, aangemerkt als
HTS-niveau, in dit geval fysische techniek)


Studie aan de Open Universiteit, afgerond 20 modulen (72 studiepunten) in de studielijnen:

staatsrecht
bestuurs/administratief recht
milieu/milieurecht
economie
bestuurs/beleidskunde
overheidsfinanciën
onderwijs


Gebundeld in de volgende kort hoger onderwijsprogramma’s:

milieumanagement
politiek en beleid
financieel/economisch overheidsbeleid
lokaal bestuur en beleid
arbeidsovereenkomstenrecht


Ervaring politiek bestuurlijke functies:

 • Tot de opheffing in 1983 lid geweest van DS’70, de laatste periode deel uitgemaakt van het landelijk hoofdbestuur
 • Van 1990 tot 1998 namens de Gemeente Bergen op Zoom gewestraadslid van het Streekgewest Westelijk Noord-Brabant
 • Van 1991 tot maart 2001 statenlid van de Provincie Noord-Brabant namens de Brabantse Onafhankelijke Fracties (BOF), vanaf april 2002 tot maart 2003 namens Leefbaar Brabant/BOF 
 • Van 1993 tot maart 2003 fractievoorzitter BOF, vanaf april 2002 fractievoorzitter LB/BOF
 • Van 1992 tot april 1996 lid van de commissie Verkeer van de VNG
 • Van 1998 tot juni 2002 lid van het Algemeen Bestuur van het Gemeentelijk Samenwerkingsverband West Brabant
 • Jaargang 2003 lid van De Derde Kamer, lid themagroep Besteding ontwikkelingsgeld

Huidige politiek bestuurlijke functie:

 • Vanaf 1986 gemeenteraadslid der gemeente Bergen op Zoom namens de lokale groepering Bergse Sociaal Democraten; van maart 2002 tot maart 2006 van de gecombineerde fractie D66/BSD, vanaf maart 2006 van de BSD fractie

Ervaring rekenkamer(commissie) functies:

 • In de jaren 2005-2006 lid rekenkamercommissie gemeente Maasbracht (tot de fusie)
 • In de jaren 2005-2006 voorzitter rekenkamercommissie gemeente Heel (tot de fusie)
 • Van 2006 tot april 2008 voorzitter rekenkamercommissies gemeenten Cuijk en Sint Anthonis (beëindigd vanwege de aanvaarding van het DB lidmaatschap van het waterschap Brabantse Delta
 • Van 2006 tot eind 2010 (tot de gemeentelijke herindeling) voorzitter gezamenlijke rekenkamercommissie gemeenten Breukelen, Abcoude, Loenen aan de Vecht
 • Van 2006 tot eind 2010 voorzitter rekenkamercommissie gemeente Bergen (L)
 • Van 2006 tot februari 2012 voorzitter rekenkamer K5 gemeenten (Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk aan de IJssel, Schoonhoven, Vlist)
 • Van 2007 tot eind 2011 (tot de fusie) vice-voorzitter rekenkamercommissie gemeente Niedorp
 • Van 2006 tot eind 2011 (tot de fusie) vice-voorzitter rekenkamercommissie gemeente Harenkarspel
 • Vanaf 2005 tot februari 2014 voorzitter rekenkamercommissie gemeente Zoeterwoude
 • Vanaf 2006 tot februari 2014 voorzitter rekenkamercommissie gemeente Schijndel
 • Vanaf 2006 tot februari 2014 voorzitter rekenkamercommissie gemeente Mook en Middelaar
 • Vanaf 2007 tot februari 2014 voorzitter rekenkamercommissie gemeente Venray
 • Vanaf 2007 tot februari 2014 vice-voorzitter rekenkamercommissie gemeente Maasgouw
 • Vanaf 2008 tot februari 2014 voorzitter rekenkamercommissie gemeente Landerd 
 • Vanaf 2006 tot eind 2020 voorzitter rekenkamercommissie gemeente Haaren (tot de fusie)
 • Van begin 2021 tot juni 2022 lid rekenkamercommissie waterschap Brabantse

Ervaring bestuurlijke functies in het bedrijfsleven:

 • Van 1993 tot 2000 lid van de Kamer van Koophandel te Breda namens de FNV Bondgenoten; fractievoorzitter werknemersgeleding (12 man sterk) met vertegenwoordigers van het FNV, CNV, Unie BLHP en VHP, o.a. lid van de commissies toerisme & recreatie en RO & milieu
 • Van 1993 tot eind 1997 lid van de commissies Ruimtelijke Ordening en Milieu van de PSK (Provinciale Samenwerkende Kamers van Koophandel Noord-Brabant); van oktober 1995 tot eind 1997 tevens lid van de commissie Nutsbedrijven
 • Van 1998 tot eind 2000 lid van de commissie Nutsbedrijven van de BSK (Brabantse Samenwerkende Kamers van Koophandel, de rechtsopvolger van de PSK)
 • Van 1996 tot eind 2000 lid van de Raad van Advies van de PNEM Energie Verkoop (Provinciale Noord-Brabantse Energie Maatschappij)
 • Van 2002 tot eind 2004 lid van het Sociaal-Economisch Overlegorgaan Brabant (SEOB)
 • Van 2002 tot eind 2004 lid van de Raad van Commissarissen van de N.V. Vliegveld Seppe
 • Van 2002 tot eind 2004 lid van de Reconstructiecommissie De Baronie en per september 2003 tot eind 2004 lid van de gebiedscommissie Brabantse Delta.
 • Van 2002 tot eind 2005 lid van de Kamer van Koophandel te Breda namens de FNV tevens lid van het dagelijks bestuur. Van 2002 tot eind 2004 plv.-voorzitter.
 • Van oktober 2003 tot oktober 2011 lid van de UWV (voorheen CWI) ontslagcommissie District Zuid-West Nederland.

Ervaring bestuurlijke functies waterschappelijk:

 • Van 1993 tot eind 1994 (tot de fusie) lid van het Algemeen Bestuur van het Waterschap Zoomvliet namens “gebouwd”
 • Van 1995 tot eind 2003 (tot de fusie) lid van het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Westelijk Noord-Brabant namens “bedrijfsgebouwd”
 • Van 1996 tot eind 2003 (tot de fusie) lid van het Algemeen Bestuur van het Waterschap Scheldekwartier namens “gebouwd”
 • Van januari 2000 tot eind 2001 (tot de fusie) lid van het Algemeen Bestuur van het Zuiveringsschap Rivierenland namens “bedrijfsgebouwd”
 • Van 1999 tot eind 2004 (tot de fusie) lid van het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch, namens “bedrijfsgebouwd”
 • Geheel 2005 lid van het Algemeen Bestuur van het Waterschap Rivierenland, namens “bedrijfsgebouwd”
 • Van april 2002 tot april 2006 lid van het Algemeen Bestuur van het Waterschap Zeeuwse Eilanden namens “bedrijfsgebouwd”
 • Vanaf september 2003 tot eind 2007 lid van het afdelingsbestuur Zuid van het Waterschap Rijn en IJssel namens “ingezetenen”
 • Van 2004 tot eind 2008 lid van het Algemeen Bestuur van het Waterschap Brabantse Delta namens “bedrijfsgebouwd”
 • Van januari 2009 tot februari 2014 en van april 2015 tot eind 2017 lid van het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Brabantse Delta namens Ons Water/ West-Brabant Waterbreed

Huidige bestuurlijke functies waterschappelijk:

 • Van januari 2009 tot heden lid van het Algemeen Bestuur van het Waterschap Brabantse Delta namens Ons Water/ West-Brabant Waterbreed. Sedert juni 2022 lid van het Dagelijks Bestuur.

Medezeggenschap:

 • van 1972 tot 1974 voorzitter jongerencommissie
 • van 1975 tot 1978 lid OR, de periode 1975/1977 secretaris
 • van 1990 tot 2005 lid OR, van 1992 tot 1998 voorzitter
 • van 1992 tot juli 2000 lid groepsondernemingsraad AKZO-Nobel Coatings, vanaf 1995 vice-voorzitter, vanaf 1999 voorzitter
 • van 2000 tot 2005 lid groepsondernemingsraad AKZO-Nobel Chemicals
 • van 1993 tot 2005 lid Centrale Ondernemingsraad AKZO-Nobel Nederland
 • van 1997 tot 2005 lid Europese Ondernemingsraad AKZO-Nobel, vanaf 2001
 • lid dagelijks bestuur op GOR- en COR-niveau voorzitter van de financieel economische commissie en lid commissiedagelijks contact.

Diversen:

 • Sedert maart 1981 houder (als uitvinder) van een milieupatent, te weten United States Patent nr. 4255464
 • 1978 – 1988 eigenaar/exploitant parttime postzegel- en muntenwinkel in Bergen op Zoom, handelsreg.nr. 35899
 • Van 1998 tot eind 2001 (tot fusie) lid van het Bestuur van de Bosgroep Het Zuiden
 • Vanaf februari 2005 tot eind 2018 eigenaar Beleids- en Researchbureau Geberes
 • Van 2006 tot maart 2012 vrijwilliger inloophuis Williamstraat, Bergen op Zoom
 • Vanaf 2007 tot eind 2018 vrijwilliger jeugdmonumentendag, Bergen op Zoom
 • Vanaf 2019 lid RvT Adrianohuis, Bergen op Zoom

Louis is in 1948 in een Rotterdamse volkswijk geboren. Zijn rooms-katholieke vader en gereformeerde moeder besloten de kinderen niet te dopen, maar ze wel te informeren over alle wereldgodsdiensten. Louis moest later maar kiezen of en hoe hij eventueel het religieuze aspect in zijn leven wenste in te vullen.

Op zestienjarige leeftijd verhuisde Louis, na het overlijden van zijn laatste ouder, van de één op de andere dag vanuit die Rotterdamse volkswijk naar het Zeeuwse dorp Rilland. Na enkele dagen ging Louis werken bij de enige grotere werkgever, het agrarisch proefbedrijf Van der Have, nabij het dorp. Afhankelijk van het werkaanbod op kantoor, op het veld of op het laboratorium. Of de werkgever blij met hem was viel te betwijfelen. Reeds op de eerste dankdag (voor het gewas) wilde deze “rooie” uit Rotterdam weten waar in de CAO stond dat dankdag een verplichte vrije dag was. Omdat er geen CAO was, werd besloten dat Louis die dag telefonist zou zijn. Het was een omslag: bij biddag in het voorjaar waren er 5 dissidenten.

Op 18-jarige leeftijd kreeg Louis kennis aan de 17-jarige Ank, een Rotterdamse die hij leerde kennen tijdens een concours waar de Rotterdamse Mondharmonica Vereniging Modulatie, waar zij allebei lid van waren, meedeed. Het was liefde op het eerste gezicht. Ze trouwden een jaar later. In mei 2019 is zijn geliefde Ank na bijna 51 jaar huwelijk helaas overleden. De benen onder de eigen tafel waren bepalend. Je eigen verantwoordelijkheid nemen is één van de levensmotto’s die Louis van thuis meegekregen heeft. Al snel bleek dat de twee salarissen samen niet zoveel voorstelden en alleen door studie een betere toekomst en kinderen binnen bereik konden komen. Met vele jaren van avondstudie werd een begin gemaakt bij de Laboratoriumschool in Goes, al snel aangevuld met allerhande schriftelijke cursussen. Op 21-jarige leeftijd werd de eerste stap met de nieuw verworven kennis gezet. Louis ging werken bij Synthese op het laboratorium, waar hij ruim 35 jaar met veel genoegen mocht functioneren.

In die 35 jaar kende de vakbondsman Louis vele hoogte- en dieptepunten. Hoogtepunten waren het patent op naam van Louis als uitvinder (een methode om milieu- en arbovriendelijker polyesterproducten te fabriceren) en de koninklijke onderscheiding (Ridder in de orde van Oranje Nassau), die Louis werd verleend op aanvraag van zijn werkgever Akzo Nobel Resins.

De jarenlange ondernemingsraadactiviteit op lokaal, groeps, landelijk en europees niveau kende vele hoogte-, maar zeker ook dieptepunten in de vorm van het inhoud geven aan reorganisaties en veranderingen binnen Akzo Nobel, waarbij niet altijd iedereen gelukkig is te maken of te houden. Ondertussen is de werkgever-werknemer-relatie met Akzo Nobel beëindigd en geeft Louis zich volledig over aan zijn activiteiten in het openbaar bestuur.

Louis zijn politiek-bestuurlijke activiteiten begonnen eind zeventiger jaren bij DS70. Louis heeft deel uitgemaakt van het landelijk hoofdbestuur van deze partij en verrichtte wat hand- en spandiensten voor de toenmalige tweede kamerfractie van DS70.

In 1986 kwam Louis in de Gemeenteraad van Bergen op Zoom en er volgden nog vele functies o.a. statenlid en veel waterschaps- en rekenkamercommissiefuncties (zie CV).
In 2005 is Louis gestopt met werken en had hij genoeg tijd om nieuwe activiteiten te ontwikkelen. Zijn interesse ging daarbij uit naar het rekenkameronderzoek voor gemeenten. Niets is leuker en leerzamer dan het kijken in andermans bestuurlijke keuken. Hierbij kon Louis tevens inhoud en vervolg geven aan zijn grootste hobby: onderzoek. Inmiddels is hij voor 22 gemeenten actief/actief geweest in rekenkamers/rekenkamercommissies.

Bij alles wat Louis doet is zijn lijfspreuk een dichtregel van Henriëtte Roland-Holst, die ook op de dakgoot van zijn huis is te vinden:

 

“Morgen wordt heden geschreven”


   

Reacties zijn gesloten.