CANVAS VOOR STRAATKUNST

 

    


| 17-05-2021 |

 

“Canvas voor straatkunst” was de titel van een artikel in het vakblad “riolering” van deze maand met daarin een hoofdrol voor putdeksels. Zelf heb ik in 2017 er al eens overgeschreven in een artikel over de aanpak van de binnenstad. Laat zien waar je als gemeente voor staat en waarin je uitblinkt. Dat kan via kleine dingen zoals putdeksels, straatnaambordjes, bestrating bijvoorbeeld door gebruik van ‘streetprint’-markeringen. Ik noemde toen als voorbeeld Groningen dat putdeksels heeft met de Martinitoren erop afgebeeld. De kunstenaar Sander Heering heeft daar zelfs een klok van gemaakt.

Het artikel in “riolering” geeft een aantal voorbeelden zoals de West-Friese graaf Dirk III die vereeuwigd is in Vlaardingse putdeksels als herinnering aan de Slag bij Vlaardingen (1018). In Utrecht staan dichtregels op putdeksels. Straatpoëzie! Onze Ko van de Ketterij of Bert Bevers onder onze voeten!

In Japan heeft vrijwel iedere gemeente zijn eigen kleurrijke putdeksels. Het zijn ware kunstwerken die de gemeente en haar geschiedenis, landschap, nijverheid of sportclubs promoten.

In 2017 schreef ik: “Je kan er zelfs aan denken dit soort putdeksels met omliggende gemeenten uit te ruilen, waardoor je in de centra voor elkaars toeristische attracties reclame maakt. Vraag pandeigenaren meer te doen met oude namen en gedichten op gevels. Maak de bezoeker nieuwsgierig en prikkel hem terwijl hij door de stad wandelt. Van gevel, tuin, dak, erfafscheiding tot bestrating, het kan mensen een herinnering geven die beklijft.”

Google eens op Japanse Putdeksels en raak geïnspireerd. De openbare ruimte biedt veel mogelijkheden voor kunst. De straat als canvas voor kunst en als inspiratiebron.

 

Louis van der Kallen.

 


OPROEP AAN STADLANDER

 

    


| 27-06-2020 |

 

Droogte, verdroging van de bodem en hittestress zullen heel waarschijnlijk de komende jaren met regelmaat aan de orde komen in de media en nadrukkelijk verschijnen op de politieke agenda.

Gemeenten moeten hun openbaar groen gaan verduurzamen en in de bebouwde omgeving zullen maatregelen ter bestrijding van hittestress noodzakelijk blijken. Door de veranderingen in het klimaat zal niet alleen de droogte en hittegolven maar ook de intensiteit van buien toenemen met grotere neerslaghoeveelheden met overbelasting van de riolen als gevolg. Ook is er nu het inzicht dat schoon hemelwater niet in ondergrondse riolen en voor veel geld afgevoerd en gereinigd hoeft te worden. Water moet de bodem in! Infiltratie van het regenwater in de bodem helpt bij de noodzakelijke vermindering van verdroging van hittestress. Water in de bodem werkt door verdamping koelend in warme perioden. In stedelijk gebied is veel oppervlak verhard omdat het onderhoud dan goedkoper zou zijn. Maar water door riolen afvoeren kost ook geld en de schades door wateroverlast nemen ook toe. Bergen op Zoom zal op een andere manier met regenwater om moeten gaan. Dat kan de gemeente niet alleen. Ook de hulp van burgers is nodig te beginnen met de eigen tuin en het eigen dak van huis of schuur.
Wat kunnen burgers zelf?

Eruit die tegels (operatie steenbreek). Gras is een goed alternatief. Bij langdurige hitte wordt uw omgeving dan ook nog eens minder warm en koelt het in de zomernachten beter af.

Ook houtsnippers, waterdoorlatende tegels, grind, schelpen en cacaodoppen zijn goede tegelvervangers.
Ontkoppel de regenpijp en sluit die aan op een vijver of regenton.

Gebruik regenwater om het toilet door te spoelen.Zet wormen uit in je tuin. Zij verbeteren de grondstructuur zodat de grond beter water kan opnemen.

Creëer hoogteverschillen in de tuin zodat het water van bijvoorbeeld een terras makkelijk afvloeit naar een lager gelegen deel waar het water in de grond kan trekken.

Kies planten die veel water verdampen en regenbestendige soorten, zoals munt, lavendel, pinksterbloem, gagel, kardinaalsmuts of bomen zoals de meidoorn, de knotwilg of een plataan.

Kies voor een groen dak of gevelbeplanting. Ze leveren ook een bijdrage aan de aanpak van hittestress.

Maar ook de gemeente moeten aan de slag met bijvoorbeeld de toepassing van waterdoorlatende verhardingsmaterialen. Te denken is aan: grasbetonstenen, poreuze klinkers, klinkers met open voegen of losse materialen als grind, steenslag, schelpen of houtspaanders. Maar ook combinaties zoals mengsels van steenslag en gras en open bestratingspatronen. Als er meer ruimte is en de bodem geschikt, kan hemelwater ook van daken en verharde oppervlakken direct naar grasvelden, plantsoenen, wadi’s of oppervlaktewateren als brand- en hemelwatervijvers geleid worden ter infiltratie. Ook aangelegde infiltratie-stroken/kratten/putten en grindbakken/koffers, waterpleinen en groene daken kunnen afhankelijk van de situatie goede alternatieven zijn. Positieve effecten kunnen zijn: aanpak verdroging natuur, vermindering hittestress, verbetering luchtkwaliteit, verbetering van de biodiversiteit en verhoging van de belevingswaarde van een meer groene omgeving.

Als grote huisbaas ligt hier ook een rol voor Stadlander. Laten zij corporatie Wonen Midden-Delfland volgen, de eerst woningcorporatie die zich aansloot bij Stichting Steenbreek. Stadlander kan de ambassadeursrol oppakken en helpen het stedelijk gebied klimaatadaptief te maken.

Acties van Stadlander kunnen zijn: Tegels eruit, planten erin, het aanleggen van voorbeeldtuinen, het maken van insectenhotels en het vergroenen van een straat samen met de buurtbewoners.

https://kijkopbergenopzoom.nl/opinie-oproep-aan-stadlander/  

 

Louis van der Kallen.