VROUWENDAG

 

    


| 08-03  |

 

In de Nederlandse Krijgsgeschiedenis zijn er niet zoveel vrouwen die een ‘aanzienlijke’ rol hebben gespeeld. Op een enkele uitzondering na. Voor mij de meeste herkenbare als de vrouwen in de rol van het ‘sterke geslacht’ was de overwinning van de Goereesche burgeressen in 1490 op de Hoeksebelagers.

“Jonker Frans trok tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten op met zijner Hoeksche strijdgenooten naar de stad Goeree. Toen deze stad door hem werd aangevallen, was de stad van krijgsvolk ontbloot, en waren de meeste burgers op de haringvangst. Nu streden de vrouwen, en noodzaakten jonker Frans, na zeven uren stormens, met een aanmerkelijk verlies van manschappen af te trekken, terwijl slechts ééne dezer man-(vrouw) hafte strijderessen gesneuveld was.” Aldus Harrebomée spreekwoordenboek der Nederlandse taal uit 1861

Neem dit sterke geslacht serieus is mijn boodschap.

 

Louis van der Kallen.