WACHTEN OP EEN ANTWOORD

 

    


| 10-03-2020 |

 

De afgelopen week was er in Bergen op Zoom het nodige te doen over de kerncentrale Doel. Eerst was er op 2 maart de Den Enghel lezing van Sonn Franken. Die in aanwezigheid van een TV ploeg van VRT/Canvas en lezing hield over zijn boek “Dossier Doel”. Waarin hij uiting en onderbouwing gaf aan de onrustgevoelens binnen de Bergse en West-Brabantse samenleving als het gaat over de onveiligheid mede door de vele incidenten binnen het functioneren van de kerncentrales aan de Schelde. De discussie die volgde was een herhaalde oproep tot sluiting en deelname aan de demonstraties tegen de onveilige Belgische kerncentrales in Doel en Tihange.

Op 5 maart vernietigde het Grondwettelijk Hof in België de wet die het mogelijk maakte om de kerncentrales van Doel 1 en 2 langer open te houden. Door deze uitspraak opereren deze centrales op dit moment onrechtmatig. Op 6 maart gaf de gemeente Bergen op Zoom een persbericht uit waarin Burgemeester Petter blijk gaf tevreden te zijn met de uitspraak van het Belgisch Grondwettelijk Hof.

Vallen we nu in slaap? Blazen we de voorgenomen demonstraties, op 26 april, voor de poorten van Doel, Tihange en Borsele af? Is het nu niet meer nodig onze regering en de commissaris van de Koning te wijzen op hun noodzakelijke rol om op regerings- of provinciaalniveau de Belgische autoriteiten op onze behoefte aan veiligheid te wijzen? Is het nu niet meer nodig om Europa te wijzen op het feit dat in België de protocollen rond kernenergie al jaren met voeten getreden worden? Ik denk dat actie tegen het nog steeds open zijn van de onveilige kerncentrales nog steeds nodig is. Want sluiten NU, is onze behoefte.

In 1831 was Koning Willem I genoodzaakt om de gewestelijke en stedelijke schutterijen op te roepen voor actieve velddienst. Uiteindelijk leidend tot de tiendaagse veldtocht van 2 tot 12 augustus 1831. Wat zou ik graag de Bergse Schutterij oproepen voor een actieve velddienst. Leidend tot een beleg eerst op Fort Liefkenshoek vanwaar op de Scheldedijk de Bergse Batterij een schot kan lossen naar de noordelijk daarvan gelegen kerncentrales. Na de (symbolische) inname van fort Liefkenshoek zou ik daarna de batterij willen verplaatsen naar de Scheldedijk nabij de Scheldemolenstraat vlak ten zuiden van de kerncentrales. Ik zie mijzelf als tijdelijk batterijofficier al zitten op een daar geplaatst bankje. Als reservetroepen zouden we de Bergsche Battery uit Geertruidenberg kunnen vragen samen met ons op te trekken tegen de Belgische snoodaards. Mij lijkt dit een prachtige gelegenheid om ook een eresaluut te brengen aan Jan van Speijk, die van ”Dan liever de lucht in”. En aan het Nederlandse Garnizoen dat tot 1832 de citadel van Antwerpen in handen had gehouden.

Ik roep de Schutterij dan ook op om op 2 augustus ten strijde te trekken. Waarbij de bevelvoering tijdelijk overgedragen zou kunnen worden aan de burgemeester, Frank Petter. Met als ondercommandanten de burgervaders van de andere West-Brabantse gemeenten en als leuze; ze kunnen en moeten dicht!

https://kijkopbergenopzoom.nl/column-wachten-op-een-antwoord/

 

Louis van der Kallen.