LINTJESREGEN

 

    


| 25-04-2020 |

 

Het is niet gebruikelijk kritiek te hebben op zijne majesteit de koning. Hij is per definities goed, wijs en onschendbaar. Toch moet mij van het hart dat ik nu iets mis bij de traditionele lintjesregen.

Er wordt gevochten. In lichamen, ziekenhuizen, verzorgingshuizen, hospices, noodhospitalen, en zelfs in speciaal daarvoor geschikt gemaakte hotelkamers vind een strijd plaats tegen een tot voorkort onbekende vijand. Die strijd wordt door velen omschreven als een oorlog. Die plekken waar gevochten wordt is de frontlinie. Verzorgers, doctoren en verplegend personeel moeten en moesten het doen met de beperkte middelen die ze hebben. De wapens (geneesmiddelen, beademingsapparatuur) zijn helaas nog niet altijd effectief en beperkt beschikbaar. De bepantsering (mondkapjes, beschermende kleding, gelaatschermen, luchtbehandeling) zijn beperkt voorradig. Wat ruim voorradig blijkt is liefde voor het vak en de patiënt en vooral moed.

Deze strijd is in onze ogen vergelijkbaar met oorlog. Er vallen veel slachtoffers en er zijn helden! Die soms fysiek en/of geestelijk voor het leven getekend het slagveld verlaten. In een oorlog worden de helden gedecoreerd. Soms te velde. Gedecoreerd voor moed, beleid en trouw. Nu kent Nederland niet de traditie van het decoreren van groepen.

Toch werd er een enkele maal een uitzondering gemaakt. Generaal Winkelman, de opperbevelhebber van de verslagen Nederlandse troepen, onderscheidde op 18 mei 1940 zogenoemde ‘Luchtvaartbrigade’, de voorloper van de Koninklijke Luchtmacht, met de Militaire Willems-Orde. Hoewel deze benoeming nooit door de regering is gehomologeerd (bekrachtigd), is deze benoeming juridisch onomstreden. Het wordt, gezien deze ‘oorlog’, tijd voor een nieuwe traditie. Waarbij groepen zoals de strijders in deze ‘oorlog’, deze ‘frontlinie’, niet alleen als individu maar ook als groep gedecoreerd kunnen worden. Dat kan mogelijk met een bestaande orde of een in te stellen nieuwe voor groepen. Maar wat ons betreft kan het ook met de Militaire Willems-Orde. In het verleden ontvingen ook burgers die met gevaar voor eigen leven, ons land en haar inwoners, gediend hadden deze orde. Ook in deze strijd is gevaar voor het eigen leven en dat van de naasten van deze strijders aan de orde.

Andere landen kennen voorbeelden van een groepsdecoratie. Zo verleende de Britse Koning Malta voor dapperheid in de Tweede Wereld oorlog het George Cross. Het George Cross kreeg een plaats in het wapen en op de vlag van Malta.

Ondergetekende schreef samen met Mario Nuiten begin april brieven aan de burgemeester van Bergen op Zoom en aan de Commissaris van de Koning (CdK) van Noord-Brabant brieven met het verzoek stappen te ondernemen om te komen tot het verlenen van een onderscheidingen aan hen die in deze ‘oorlog’ met gevaar voor eigen leven in de frontlinie staan. Beide reageerden op onze brief positief. De CdK heeft onze brief door gestuurd naar de Kanselarij der Nederlandse Orden. Nu maar hopen dat de Kanselier der Nederlandse Orden die zuiverheid en waardigheid van de Orden bewaakt (H. Morsink, Generaal-majoor der Cavalerie b.d.) in kan zien dat ook deze oorlog helden, heldinnen en eenheden kent die geëerd mogen worden voor betoonde moed, beleid en trouw.

https://kijkopbergenopzoom.nl/column-lintjesregen/

 

Louis van der Kallen.


    

TER OVERDENKING

 


 

TER OVERDENKING

 

wo-iDe afgelopen weken waren de weken van de nieuwjaarsbijeenkomsten met toespraken van tal van bestuurders. Sommige heb ik bijgewoond en andere heb ik op de gemeentelijke websites gelezen. Er was één stukje in al die verhalen die op mij de meeste indruk maakte. De Commissaris van de Koning van Noord-Brabant citeerde een gedicht van Antony Kok (1882-1969). Honderd jaar geleden, in 1917, schreef hij één van zijn vele, experimentele gedichten. De CdK leidde het gedicht in met de woorden: “In 1917, we konden het gekerm in de loopgraven van de Groote Oorlog hier bijna horen, en we vingen een miljoen vluchtelingen op.” Het gedicht komt uit de bundel: Kultuurbeelden II.

’t Land verwoest, uiteengereten,
 hier en ginds gedrenkt met bloed.
Steden, dorpen, neer gesmeten,
vlammend in een rossen gloed.

Bajonetten,
Ransels, petten.

Kermen, huilen.
Zwarte kuilen.

Duivels, dooden.
Zwijgen, zoden.

Dorre velden.
Honger. Helden

De CdK vervolgde: “1917. Het was een jaar dat Europa in Oorlog was. Nederland was neutraal, en vooral met zichzelf bezig. Honderd jaar geleden. Het was ook het jaar waarin de Pacificatie tot stand kwam: een uitruil van belangrijke ideeën en belangen, tussen elites, nauw verbonden met hun trouwe en vertrouwde achterbannen. Het was een compromis in de letterlijke betekenis van het woord: samen beloofden ze een nieuw toekomst voor Nederland. 2017. Ik denk dat het goed zou zijn, in een jaar waarin de plannen voor ons land weer centraal zullen staan in de verkiezingsstrijd (althans dat hoop ik…) na de verkiezingen te werken aan een hernieuwde Pacificatie.” 

Ik wil deze woorden van harte onderschrijven.