EEN JALOERSE LUDDIET

 

    


| 12-11-2020 |

 

Ik ben jaloers op een oud raadslid van Oudenbosch, en wel op J.J. van Steen. Die kreeg in 1895 nog een met vulpen geschreven agenda/brief van zijn Burgemeester J.J.B. de Klijn ter oproeping tot eene vergadering der gemeenteraad ten stadhuize. Dat zou ik nu ook wel willen!!

Tegenwoordig krijgt een raadslid/fractievoorzitter een mail met een link om digitaal in te loggen, die niet altijd naar genoegen werkt. Vier november heb ik meer dan een half uur geprobeerd de digitale vergadering van de fractievoorzitters bij te wonen. De link werkte wel maar verder dan de mededeling ‘u wordt zo dadelijk toegelaten’ kwam ik niet. Niemand liet mij toe. Als digibeet vraag ik mij vaak af: kan het niet simpeler? Waarom vergader ik bij de gemeente de ene keer via Zoom, dan via Teams en dan via Pexip?

Buiten het feit dat ik niks heb met digitale vergaderingen vind ik dit frustrerend. En eigenlijk ook niet kunnen. Soms beslis ik zelf om niet deel te nemen. Maar soms – zoals in bovenstaand voorbeeld – sluit het systeem mij uit. Dit werkt dus niet. Een raadslid is door de bevolking ingehuurd om niet alleen besluiten mede te nemen maar ook om aan het debat deel te nemen en daarmee de meningen en besluiten proberen te beïnvloeden.

Ook nu gebeurt het weleens dat het systeem niet optimaal werkt en een raadslid of burgerlid even wegvalt en opnieuw moet inloggen. De voorzitter is dan bijna altijd in staat de vergadering zo te leiden dat het raadslid toch nog zijn of haar ‘woordje’ kan doen.

Mocht ik ooit – door niet in te kunnen loggen – een besluitvormende vergadering van de raad missen, zou ik dat een schending vinden van mijn door de kiezer en de wet gegeven bevoegdheden en mandaat. Ik ben dan immers feitelijk belemmerd in mijn rechten en plichten als raadslid. Ook al is dat niet opzettelijk, dan nog zou ik overwegen de besluiten genomen in die vergadering ter vernietiging aan de Kroon aan te bieden en wel wegens belemmering (kneveling) van een raadslid.

Ik ben nu 34 jaar raadslid en heb nog nooit meegemaakt dat ik belemmerd ben in het bijwonen van een vergadering. Ik heb wel eens voor een gesloten deur gestaan en ben toen via een raam van het toenmalige ‘praathuis’ toch doorgedrongen in het stadhuis. Toen bleek dat de vergadering afgelast was en ik een brief die dat vermeldde had gemist. Met een onwillige computer of computer programma is het slechter eieren eten. Toch wel iets om goed over na te denken. Want ik zou het er niet bij laten zitten. Een stemming verliezen is democratie maar buitengesloten worden door een computersysteem is de ‘dictatuur’ van een machine. En als recht geaarde Luddiet kan ik dat nooit accepteren.

 

Louis van der Kallen.