AESOPOS FABELS: HET SCHAAP DAT GESCHOREN WERD

 

    


| 27-11-2020 |

 

Aesopus, vaak ook Aisopus genoemd was een Griekse dichter (ca. 620-560 v.Chr.) die bekendheid verwierf door zijn fabels (verhalen) waarin dieren zich gedragen als mensen (personificatie). Het gaat daarbij vooral om de moraal van het verhaal.

Het schaap dat geschoren werd

Een schaap zei tegen een man die hem onhandig schoor: “Gaat het om mijn wol, knip dan niet zo diep, maar gaat het om mijn vlees, dood me dan in één keer en hou ermee op om mij in reepjes te snijden.”

Moraal

Om met Harrebomée te spreken; “Een goed herder zal de schapen wel scheren, maar het vel laten houden.” En “Hij heeft het schapenvleesch wel lief, die zijn brood met de wol spreidt.” En “Meent ge uw schapen wel, scheer dan de wol, maar niet het vel.” Dat geldt evenzeer voor de belasting innende overheden!

 

Louis van der Kallen.


AESOPOS FABELS: HET PAARD EN HET HERT

 

    


| 25-11-2020 |

 

Aesopus, vaak ook Aisopus genoemd was een Griekse dichter (ca. 620-560 v.Chr.) die bekendheid verwierf door zijn fabels (verhalen) waarin dieren zich gedragen als mensen (personificatie). Het gaat daarbij vooral om de moraal van het verhaal.

Het paard en het hert

Een paard liep door de weide naar een bron om te drinken. Daar kwam een hert aangerend over de vlakte. Het dier vertrapte het gras en maakte het water troebel. Het paard wilde zich op de boosdoener wreken, maar kon niet even hard lopen als het hert. Daarom riep het de hulp van een jager in. Deze beloofde grif dat hij zou helpen op voorwaarde dat hij een bit in de mond van het paard mocht doen en op zijn rug mocht zitten. En zo geschiedde. Het hert werd door de jachtspeer getroffen en lag dood op de grond. Toen drong het tot het paard door dat hij een knecht van de jager was geworden.

Moraal

Door eigen onmacht word je soms verleid tot het onder voorwaarden aanvaarden van ‘hulp’ van een ‘deskundige weldoener’. En dan kan blijken dat de ‘weldoener’ je in werkelijkheid geknecht heeft en je warme, vertrouwde, en eeuwen oude stal verkoopt aan de hoogste bieder. Je gaf hem immers de vrije hand!

 

Louis van der Kallen.


AESOPOS FABELS: DE REIZIGER EN DE WAARHEID

 

    


| 22-11-2020 |

 

Aesopus, vaak ook Aisopus genoemd was een Griekse dichter (ca. 620-560 v.Chr.) die bekendheid verwierf door zijn fabels (verhalen) waarin dieren zich gedragen als mensen (personificatie). Het gaat daarbij vooral om de moraal van het verhaal.

De reiziger en de waarheid

Een reiziger kwam in een verlaten gebied, waar hij een eenzame vrouw aantrof die daar met neergeslagen ogen stond. “Wie bent u?” vroeg hij en zij antwoorde: “ De Waarheid.” “Waarom hebt u de stad verlaten en verblijft u in deze woestenij?” “Dat komt omdat vroeger de leugen maar zelden bij de mensen vertoefde en nu overal opduikt als je iets wilt horen of zeggen.”

Moraal

Lees het boek Deepfakes and the Infocalypse – What You Urgently Need to Know van Nina Schick! Van veel berichten op het internet kan ik nauwelijks het waarheidsgehalte of de geloofwaardigheid vaststellen. In het boek stelt Nina Schick dat over 10 jaar de gemiddelde tiener met een smartphone effecten kan creëren waarvoor filmstudio’s nu miljoenen nodig hebben. Deepfake komt er aan. Montages die niet meer van ‘echt’ beeldmateriaal zijn de onderscheiden. Hoe kan de democratie en de samenleving dan functioneren?

Als de waarheid niet meer geworteld is in de samenleving noch in het openbaarbestuur dan regeert de leugen en vindt de Waarheid geen herberg meer.

Louis van der Kallen.


    

AESOPOS FABELS: DE CITERSPELER

 

    


| 21-11-2020 |

 

Aesopus, vaak ook Aisopus genoemd was een Griekse dichter (ca. 620-560 v.Chr.) die bekendheid verwierf door zijn fabels (verhalen) waarin dieren zich gedragen als mensen (personificatie). Het gaat daarbij vooral om de moraal van het verhaal.

De citerspeler

Een citerspeler, zonder enig talent, zong van de vroege ochtend tot de late avond in een vertrek met bepleisterde muren. Daardoor weergalmde het geluid, zodat hij zich verbeelde een prachtige stem te bezitten. Hij was er erg trots op en vond het zelfs nodig in het theater op te treden. Maar toen hij op het podium stond, klonk het zo afgrijselijk vals dat de toehoorders hem met een regen van stenen wegjoegen.

Moraal

Dit geconfronteerd worden met de beperktheid van je kwaliteiten overkomt sommige bestuurders ook wel eens. Het zijn dan uiteindelijk de kiezers, die met het gebruik van hun stemrecht, de Augiasstal reinigen.

Men moet niet verder willen springen dan de stok lang is.

 

Louis van der Kallen.