LAF

 

    


| 15-01-2021 |

 

Steeds meer organisaties verschuilen zich achter de AVG. Als dat volstrekt onterecht gebeurd is dat voor mij een reden om als politicus/raadslid het standpunt in te gaan nemen dat overheden de subsidierelatie met een dergelijke organisatie moeten gaan beëindigen.

Z’n organisatie is de WijZijn Traverse Groep. Ik schreef de Raad van Toezicht van die organisatie een brief met een verzoek. “Met toestemming van de betreffende dakloze ik dit dossier/deze zaak onder uw aandacht brengen met het dringende verzoek te onderzoeken of de WijZijn Traverse Groep in deze juist gehandeld heeft en of hier geen taak ligt voor de WijZijn Traverse Groep om de betreffende dakloze alsnog te helpen in zijn zoektocht naar adequate huisvesting.

Met daarbij de naam van de betrokkene en zijn emailadres.

Als reactie kreeg ik een brief met o.a. deze inhoud. “Uit uw brief kunnen wij niet opmaken of u met goedkeuring/machtiging van de heer ……… contact met ons zoekt. Gezien de AVG, verstrekken wij geen informatie van cliënten aan derden. Wij kunnen dus helaas niet met u inhoudelijk op deze casus ingaan.”

Toestemming is juridisch vast geen goedkeuring!!!!!!!!!!!

Het rare is, ik vraag geen informatie. Ik vraag slechts aan de Raad van Toezicht van de WijZijn Traverse Groep te onderzoeken of WijZijn Traverse Groep hier juist gehandeld heeft en of hier geen taak ligt voor de WijZijn Traverse Groep om de betreffende dakloze alsnog te helpen in zijn zoektocht naar adequate huisvesting.” Ik hoef geen antwoord of reactie. Daar heb ik niet eens omgevraagd.

Steeds vaker verstoppen organisaties zich achter de AVG om toch vooral maar niet in de spiegel te kijken als het over het eigen handelen gaat. LAF, LAF, LAF. Stoppen de subsidies aan dit soort organisaties. Daklozen verdienen inzet. Geen volstrekt onterecht verstoppen achter een wet.

 

Louis van der Kallen.