DIVERSE BRIEVEN

 

               

 

 


04-09-2022
AMBTENARENSTATUS?

| ANTWOORD |


24-08-2020
GEBRUIK VAN STAATSRECHTELIJKE MIDDELEN IN HET OPENBAAR BESTUUR


26-12-2020
BRIEF AAN DE TWEEDE KAMERFRACTIES INZAKE DE POSTTARIEVEN


27-11-2020
BRIEF AAN MINISTER OF SLECHT FUNCTIONERENDE DEMOCRATIE


26-07-2020
RICKY DINKELBERG – DE KEET


08-01-2020
OPEN BRIEF


27-09-2014
GS PROVINCIE NOORD BRABANT INZ. BESTUURLIJKE HERINRICHTING, KENMERK 0056


03-03-2014
GEMEENTE RAAD VAN TILBURG INZ. ADVIES OVER SEDUM BEGROEIDE DAKEN – D043


24-04-2013
LEDEN TWEEDE KAMER INZ. HYPOTHEEKSCHULDEN PROBLEMATIEK – D042


27-04-2010
BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN INZ. KREDIETVERLENING OVERHEDEN – D041


27-04-2010
NWB BANK INZ. KREDIETVERLENING OVERHEDEN – D040


26-10-2009
MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN INZ. NIEUWE GEMEENTEWET – D039


23-05-2009
LEDEN TWEEDE KAMER INZ. CONCURRENTIE – D038


11-05-2009
INSPRAAKPUNT ONW INZ. INSPRAAK REACTIE – D037


27-04-2009
LEDEN TWEEDE KAMER INZ. ADRESSEN – D036


18-02-2009
LEDEN TWEEDE KAMER INZ. CRISIS – D035


18-02-2009
FRACTIES PROVINCIALE STATEN INZ. CRISIS – D034


05-07-2008
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN INZ. VERORDENING PGB – D033


05-07-2008
GS NOORD BRABANT INZ. VERORDENING PGB – D032


12-05-2008
REKENKAMERCOMMISSIE WEST BRABANT INZ ONDERZOEKSUGGESTIE – D031


22-04-2008
GS NOORD BRABANT INZ. MILIEUMETINGEN – D030


19-04-2008
DEELNEMERS BESTUURLIJK OVERLEG KRAMMER VOLKERAK INZ. ZOET-ZOUT CENTRALE – D029


05-04-2008
EUROPESE COMMISSIE INZ. KLACHT BEWEERDELIJK ONRECHTMATIGE STAATSSTEUN – D028


20-03-2008
ALLE GEMEENTERADEN VAN GEMEENTEN MET MEER DAN 50.000 INWONERS INZ. BLIJF ALERT – D027


03-03-2008
COMMISSARIS VD KON. NRD BRABANT INZ. EVALUATIE BURGEMEESTER – D026


03-3-2008
TWEEDE KAMER EN NED. LEDEN EUROPEES PARLEMENT INZ. HANDHAVING EUROPESE REGELGEVING – D025


03-03-2008
DE KROON, INZ. VERZOEK VERNIETIGING RAADSBESLUIT – D024


22-02-2008
MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN INZ. VERORDENING INKOPEN ETC. – D023


02-02-2008
20 GEMEENTEN IN HET WERKGEBIED BRABANTSE DELTA INZ. GROENDAKEN – D022


07-11-2007
INSPRAAKPUNT V&W INZ. STARTNOTITIE VOLKERAK-ZOOMMEER – D021


15-10-2007
DE KROON INZ. INTERPRETATIE WATERSCHAPSWET – D020


15-10-2007
GS NOORD BRABANT INZ. INTERPRETATIE WATERSCHAPSWET – D019


05-10-2007
GS NOORD BRABANT INZ. FORT PINSEN – D018


09-07-2007
TWEEDE KAMER FRACTIES INZ. BOA’S – D017


06-02-2007
STAATSSECRETARIS VERKEER EN WATERSTAAT INZ. VOLKERAK-ZOOMMEER – D016


11-12-2006
VROM INSPECTIE ZUID INZ. WATERTOETS – D015 


11-12-2006
MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT INZ. WATERTOETS – D014


17-10-2006
TWEEDE KAMER FRACTIES INZ. KIERBESLUIT – D013


14-10-2006
GS NOORD BRABANT INZ. HANDHAVING BESTEMMINGSPLANNEN – D012


23-08-2006
TWEEDE KAMER EN NED. LEDEN EUROPEES PARLEMENT INZ. GELUIDSOVERLAST – D011


29-07-2006
GS NOORD BRABANT INZ. BOUWPLAN KLADDE 2 – D010


08-07-2006
TWEEDE KAMER FRACTIES INZ. STARTERS WONINGMARKT – D009


20-04-2006
TWEEDE KAMER FRACTIES INZ. STARTENDE ONDERNEMERS – D008


18-07-2005
INSPRAAKPUNT V&W INZ. PKB RUIMTE VOOR DE RIVIER – D007


09-06-2005
PARLEMENTARIËRS INZ. KRW – D006


02-03-2005
KAMERS VAN KOOPHANDEL INZ. KRW – D005


15-01-2005
TWEEDE KAMER FRACTIES INZ. BEDRIJVENTERREINEN – D004


08-01-2005
GS NOORD BRABANT INZ. BOMENACTIE – D003


08-01-2005
DE KROON INZ. BOMENACTIE – D002


27-12-2004
INSPRAAKPUNT V&W INZ. VOLKERAK-ZOOMMEER – D001


               

Reacties zijn gesloten.