ANDERE BESTUURSCULTUUR

 

    


| 11-05-2022 |

 

Ik draai al vele jaren mee in bestuurlijk Nederland. Ik heb ervaring in het provinciebestuur (1991/2003), in gemeenteland, (Bergen op Zoom 1986-heden), in rekenkamercommissies bij meer dan 20 gemeenten (2005-2020) en in 9 waterschappen (1993-heden). Ik heb gewerkt in monistische besturen en in duale besturen. Ik denk dus enige kennis te hebben van wat er in bestuursculturenland te koop is.

In Bergen op Zoom roept men van alles vóór de verkiezingen en daarna verandert er niets!

Ook nu was de stemming we gaan het anders doen. Samen! Echt? Maar niet heus.

De college-onderhandelingen werden coalitieonderhandelingen. Een bestuursakkoord is vrijwel klaar. Op 16 mei zal het klaar zijn en mag de goegemeente er kennis van nemen en op 18 mei mag de rest van de raad er hun plasje over doen. GroenLinks, PvdA, D66, CDA/V-BOZ en de VVD inclusief hun kloon, Lokaal Realisme, hebben na rijp beraad een bestuursakkoord. Mooi zeg ik dan. Na weken overleg over formuleringen, punten en komma’s, mag de rest (voor de vorm) er nog iets over roepen. Ik bedank voor de eer. Als je werkelijk een andere bestuurscultuur had gewild, hadden de onderhandelaars meer gebruik kunnen maken van de kennis van anderen en kunnen streven naar een raadsakkoord in plaats van een bestuursakkoord. Als je het niet nodeloos ingewikkeld wilt maken, want praten met in feite 7 partijen is al ingewikkeld genoeg, had je kunnen proberen gebruik te maken van specifieke kennis, die er is, bij de niet beoogde coalitiepartners. Niets van dat al! Mij hebben ze niet gebeld. Hoewel dat, bijvoorbeeld over water, iets had kunnen betekenen. Nee achteraf, wanneer de pap gestort is, mogen de anderen hun zegje doen. Wat mij betreft DOEI!

Het, “Daarna krijgt iedere fractie de gelegenheid om opmerkingen te plaatsen, suggesties te doen en vragen te stellen aan de fractievoorzitters van de formerende partijen”  is te laat en te zielloos. De formerende partijen hebben gekozen voor een duale aanpak. Dat is sinds 2003 ook de regelgeving, toen bij wet geregeld.

Voor mij helpt een ‘heidag’ hier niet meer. Verloren tijd en moeite. Wat mij dan opvalt in de aankondiging van de ‘heidag’ voor de raad zijn mooie omfloerste zinnen zoals, “Waar in de verkiezingsperiode de aandacht vooral gericht was op profilering, betekent de start van de bestuursperiode ook een omschakeling naar een andere balans”. In andere woorden: bij de verkiezingen roepen we die dingen die de stemmen binnenhalen. Daarna gaan we weer over tot ons gewone gedrag. Oftewel; de daden zijn anders dan de woorden! Als geboren Feyenoorder hecht ik aan de daden en niet aan de vaak loze woorden.

Ik ben een monist in hart en nieren, een samen-werker op inhoud en geen dualist. Maar Louis is na deze verkiezingen mentaal om. Samenwerken op basis van de inhoud is in Bergen op Zoom niet mogelijk gebleken, want er is geen inhoud meer. Het gaat alleen over geld en ambten voor politici. Het focusakkoord ging helaas alleen over geld en niet over de inhoud: ‘het HOE’. Aan ‘het HOE’ wilden de focusakkoord-partners zich niet binden. Dat lieten ze over aan een stel ‘professionals’. Die uiteindelijk precies deden wat hun opdracht was; inhoudsloos/zielloos bezuinigen!

Het gevolg is, dat het verloop onder onze ambtenaren gigantisch werd. Bij een gemeente werken waar ‘niets’ kan, waar het ambtenarenkorps als een citroen werd uitgeperst (gemiddeld meer dan één functieschaal minder dan elders) is niet aangenaam. Zij die bleven, konden niet weg of bonden hun ware liefde voor de stad en haar gemeenschap nog even vast aan hun geliefde plek. Maar als je arbeidsvreugde wordt ontnomen door oplopende werkstress wegens gebrek aan collega’s, en de nieuwelingen die wel komen hun arbeidsplek meer zien als een verlenging van hun stageperiode (tegen een betere vergoeding dan als stagiair) dan is van werkgever wisselen in een overspannen arbeidsmarkt wel heel aantrekkelijk. De enkeling de binnenkwam was zo weer weg.

Mijn angst is, dat nu de uitstroom op gang gaat komen van hen die wel makkelijk weg kunnen (in gemeenteland zoeken veel gemeenten naar gekwalificeerd, gepokt, en gemazeld personeel), maar bleven uit liefde voor hun werk en stad, nu alsnog aan de kuierlatten trekken. Waarom? De VVD-kloon (Lokaal Realisme) die van ambtenaren kraken hun handelsmerk heeft gemaakt! Je zal zo’n ‘baas’ maar krijgen. Nu ook de andere beoogde coalitiepartijen daarmee samen gaan werken blijken ze uit hetzelfde hout gesneden!

In mijn voorspelling 6 ben ik uitgebreid ingegaan op geloofwaardigheid. Deze Feyenoorder (geen woorden maar daden) concludeert op basis van de daden, dat de woorden ‘samenwerken’ en ‘andere bestuurscultuur’ leeg zijn. Ongeloofwaardig! De verkiezingsuitslag was voor mij reden om in rouw te gaan. Rouw omdat de gemeente, de stad, de gemeenschap waar van ik deel uit maak en waarvan ik hou, stervende is of in coma is geraakt. Verkiezingswinst werd gemaakt door de ambtenarenkrakers door de weggummers van cultuur, de egaliseerders.

Ik twijfel er niet aan dat alle, straks voor te stellen, wethouders enthousiast zijn en aan de slag willen om een positieve rol te vervullen bij het tot stand brengen van een beter en mooier Bergen op Zoom. Maar ik voorzie een afglijden. Want om werkelijk dat betere en mooier Bergen op Zoom tot stand te brengen, heb je een ambtenarenkorps nodig dat met ziel en zaligheid daarvoor gaat. De afgelopen jaren zijn veel van die ambtenaren weggejaagd en het feit dat nu een anti-ambtenaren VVD-kloon met goedkeurring van de andere coalitiepartijen deel gaat uitmaken van het nieuwe college zal de uitstroom versnellen.

Bergen op Zoom heeft een droevig werkgeversimago. In het forum in Halsteren verwees ik er al naar. Als droevig recent voorbeeld is het vertrek van een veel belovende jonge ambtenares op erfgoed. Ze vertrok bij de stad die zijn erfgoed zegt te koesteren! We trekken geen blijvers aan. Maar wel mensen die ervaring op komen doen in de ‘leeuwenkuil’ en daarna met die ervaring naar een beter betalende gemeente gaan en waar het werk leuker kan zijn, omdat hun goede ideeën, ook als ze geld kosten, tot uitvoer kunnen komen. Gemeenten waar het nog om de inhoud gaat en niet alleen over geld.

Bij de recente presentatie/ introductie van de ambtelijke top waren de meesten net in dienst. Heel weinig vertrouwde gezichten, veel ingehuurden, stuk voor stuk professionals die een job kwamen doen. Soms om de zoveelste reorganisatie vorm te geven.

Bergen op Zoom is een in coma geraakte schone slaapster. Met zo dadelijk een college dat als enige continuïteit kent een burgemeester, wiens gezondheid te wensen overlaat. De schone slaapster gaat met een college met deze (partij)samenstelling de volgende fase in van de palliatieve sedatie.

Gelukkig kan een gemeente niet overlijden. Ik blijf in rouw. Als politieke splinter is mijn daadkracht beperkt. Ik ben al jaren de politieke linksbuiten op de bank. Die denkt, trouwblijvend aan zijn geweten, aan de zijlijn het allemaal te weten. Wat mij betreft is het nu wachten op een regeringscommissaris. Zodat het vertrouwen en het werkgeversimago hersteld kan worden.

 

Louis van der Kallen.BELASTING RECHTVAARDIG?

 

    


| 02-05-2022 |

 

Ik ben een getrouwe belastingbetaler en probeer nooit twijfels te hebben over wat en waarom ik moet betalen. De keren dat ik het met een belastingaanslag niet eens ben geweest (2 keer) heb ik per omgaande gelijk gekregen van de belastingdienst. Ik zie als gemeenteraadslid en als waterschapbestuurder waarvoor belastinggeld gebruikt wordt. Als sociaaldemocraat hecht ik aan het openbaargoed en de dienstverlening die met belastinggeld tot stand gebracht worden.

Ik heb mij tot nu toe niet verdiept in de rechtmatigheid en rechtvaardigheid van de oplegging. Ik nam tot nu steeds aan dat ons parlement en de Raad van State en de vele juristen en belastingdeskundigen in dienst van de overheid wel wisten wat ze deden.

De discussie die nu is losgebarsten over BOX 3 en hoe het ontstane begrotingsgat te repareren in combinatie met het invullen van de eigen aangifte deden mij eens kijken naar mijn eigen BOX 3 en hoe zaken worden berekend worden.

Omstreeks 30 jaar geleden kochten Ank en ik het pand waar ik nu, na het overlijden van Ank, alleen woon. We kochten het vanwege het kantoor aan huis met een aparte ingang. Het pand was eigenlijk voor ons te veel geld. Maar we schrapten een voorgenomen vakantie/familie bezoek in Nieuw-Zeeland en besloten zeven jaar niks nieuws te kopen en geen vakanties zodat de top van de hypotheek afgelost kon worden. Bij het pand zat een verhuurd appartementje. Het vormde een deel van het dak boven ons woonhuis. De begane grond en kelder waren deels ons huis en de etage en de zolder vormde het appartement van circa 65 vierkante meter in het centrum van Bergen op Zoom. In maart 2021 kwam het appartementje vrij en duurde het 10 maanden voordat ik het weer kon verhuren. Grootonderhoud is heden ten dage niet eenvoudig te regelen. Het duurde maanden voordat ik een aannemer vond die de klus bereid was te klaren. Met name het tegelwerk was een probleem. De kosten van het werk inclusief de leegstandmaanden: de opbrengst van bijna 3 jaar verhuren! Deels omdat ik het werk niet ‘zwart’ wilde laten doen en zekerheid wilde dat de werkers naar een volwaardige CAO betaald zouden worden. Ik ben niet voor niets al vele jaren FNV lid.

Volgens de regelingen in BOX 3 zou mijn belastbare ‘rendement’ op het appartementje 5,69 % van de WOZ-waarde zijn. De 5,69 % is volgens de regelgeving het voortschrijdende gemiddelde rendement over de laatste vijftien jaar op vastgoed.

Ik zou mijn huur met minimaal 60 % moeten verhogen richting huisjesmelkers niveau om in de buurt te komen van dat ‘belastingrendement’. Van de huur die ik vraag kan ik het klein onderhoud, de WOZ, de waterschapslasten, de verzekeringen en de afschrijving betalen van het groot onderhoud, alsmede de inkomstenheffing BOX 3. Ik speel dan globaal over 15 jaar bezien qua kasstroom quitte. Het in het pand vastzittende vermogen gaat over tientallen jaren bezien, door de waardestijging, minimaal gelijk op met de inflatie.

Nu ben ik een sociaaldemocraat en wil leven naar mijn principes. De afgelopen jaren hebben huisjesmelkers de particuliere verhuurmarkt grotendeels in handen gekregen en de huurprijzen naar uitbuiterniveaus verhoogd. Feitelijk moet ik meer belasting betalen door het feit dat ik een sociale huur vraag. Beseffen de beleidsmakers dat zij door de manier van belastingheffing feitelijk huurprijs opdrijvend werken. Ik verhuur per 1 januari 2022 bewust het appartementje weer aan een starter met een laag inkomen. Ik ben een gepensioneerde en kan mij de luxe van een relatief lage huuropbrengst permitteren. Maar mogelijk zijn er andere gepensioneerden die deels van de kasstroom van een verhuurd pand of pandjes moeten leven. Dan is quitte spelen geen optie. Dan moeten ze deels door de wijze van belastingheffing hun huurprijs verhogen richting asociale huur.

Geachte beleidsmakers: besef dat niet alle verhuurders asociale huisjesmelkers willen zijn. Maar soms ook voor in hun levensonderhoud voorzien door de opbrengst van hun panden. Voor gepensioneerde oud-winkeliers zijn hun panden vaak hun pensioenvoorziening. Het huidige toegedachte BOX 3 rendement op vastgoed is grotendeel van een huisjesmelkersniveau. Daarmee duwt de belastingheffing mensen die moeten leven van de kasstroom van huuropbrengsten naar huurprijzen die voor veel mensen onbetaalbaar zijn. Dat kan toch niet de bedoeling zijn!!!!

 

Louis van der Kallen.VOORSPELLING 6

 

    


| 02-05-2022 |

 

De vraag die mij, sinds de coalitievorming met alleen landelijke partijen plus een VVD-kloon, door het hoofd speelt is: hoe geloofwaardig is wat hieruit gaat komen? Er is een akkoord bereikt en men is nu bezig met de wethoudersinvulling. GroenLinks/PvdA, CDA en D66 samen met VVD en de VVD-kloon! De opvattingen van de VVD-kloon over ons ambtelijk apparaat lijken mij richting partijen als GroenLinks, PvdA en D66 moreel en programmatisch onoverbrugbaar. Het CDA is bestuurlijk altijd flexibel als elastiek dus daarvan mag je meegaandheid, ook op dit punt, verwachten. De VVD zal de VVD-kloon in haar opvattingen volgen. Vermoedelijk niet omdat ze ook denken dat grote bezuinigingen mogelijk zijn. De ambtenarencitroen is allang tot op de zure vezels uitgeperst, maar de VVD roert in dezelfde kiezerspoel als de VVD-kloon en wil niet achterblijven.

Als er werkelijk een college komt met deze samenstelling zal blijken dat het imago van Bergen op Zoom als werkgever nog slechter kan worden. Mijn voorspelling; dan gaan nog meer ambtenaren lopen naar de gemeenten die én meer betalen én een betere werksfeer en toekomst bieden.

Welke geloofwaardigheid denken deze partijen dan over te houden. Kan het vertrouwen in de politiek en ons gemeentelijk apparaat nog minder? De politicoloog Maurits Meijers onderscheidt verschillende soorten geloofwaardigheid.

  • De positionele geloofwaardigheid (zijn de standpunten van partijen en politici consistent).

  • De ideologische geloofwaardigheid (passen de compromissen waartoe je komt bij de kernwaarden die je als partij of politicus verkondigt). Iets voor GroenLinks/PvdA en D66 om over na te denken!

  • De morele geloofwaardigheid (gebaseerd op eerlijkheid).

Welke politici, welke raadsleden, welke partijen, welke toekomstige wethouders, welke onderhandelaars zijn geloofwaardig? Hoe geloofwaardig zijn de meer dan 60 % van de kiezers die wegblijven?

Ik praat bij mijn praatpaal wekelijks met ‘kiezers’ veelal mensen en soms ook ambtenaren die (lokale) politici niet meer geloofwaardig achten. Ik twijfel niet aan de inzet van mijn collega’s als het gaat om de wens een rol te spelen in een betere toekomst voor onze gemeente. Mijn angst is dat door het gebrek aan geloofwaardigheid die betere toekomst van Bergen op Zoom eerder verderaf dan dichterbij komt. Dat er nu door de onderhandelaars ook met de gemeentesecretaris wordt gesproken geeft mij enige hoop. Maar vooralsnog niet meer dan dat.

 

Louis van der Kallen.RECORDS?

 

    


| 30-04-2022 |

 

Ik word met regelmaat aangesproken op het feit dat ik al heel lang in de gemeenteraad zit. Is dat een record is soms de vraag. 36 jaar is lang maar zeker geen record. Of 36 jaar factievoorzitter een record is weet ik niet. In de sport zie je soms combinatieklassementen.

Ik sluit niet uit dat ik op gemeentelijk niveau wel het record heb van het aantal gemeenten waar ik in gemeentelijke rekenkamers/rekenkamercommissies heb gezeten. 22 gemeenten!

In de moderne tijd kan het ook een record zijn dat ik in 8 waterschappen bestuurlijke functies heb bekleed.

Ik weet heel zeker dat 12 jaar statenlidmaatschap zeker geen record is.

Lang een bestuurlijke functie bekleden lijkt iets van deze tijd omdat mensen gemiddeld ouder worden dan vroeger. Toch ken ik een aantal langzitters uit vervlogen tijden waarbij ik een snotneus ben die net komt kijken. Natuurlijk kan het komen omdat ze de woonden en werkten op gezonde grond: De Emiliapolder nabij mooie stad Geertruidenberg.

Enkelen opmerkelijk feiten van deze polder:

  • Twee dijkgraven, beklede die ambten erg lang. Gerard Pijll (56 jaar, 1686-1742) en Herman Adolph Slooterdijck (51 jaar, 1742-1793)
  • Een secretaris van dit waterschap vervulde dat ambt voor maar liefs 66 jaar. Wouter Francken 1668-1734.
  • Van 1742 tot 1782, dus 40 jaar, was Johan van Doorn de Penningmeester van deze de Emiliapolder.
  • Van 1865 tot 1912, dus 47 jaren, was Nicolaas J. Meijers in die polder de secretaris/penningmeester.

Deze cijfers komen uit het archief van het waterschap de Emiliapolder verzameld en bewerkt door Willem A. van Ham.

Met mijn 36 jaar fractievoorzitter/raadslid ben ik nog maar een beginner. Dus mij past enige bescheidenheid.      

 

Louis van der Kallen.DE EED 2

 

    


| 28-04-2022 |

 

Naar aanleiding van de ‘heibel’ over de eedaflegging in Bergen op Zoom schreef ik een artikeltje over de doelstelling van de eed en op wat voor de eedaflegger het meest heilig is.

Ik heb in mijn leven heel wat keren de eed afgelegd bij de aanvaarding van menig ambt. Ik denk, mijn CV bekijkende, misschien wel meer dan 40 keer. Terugkijkend concludeer ik dat het veelal routineus gebeurde. De eerste keer is het spannend en ook de keer bij de rechtbank (ambtenaar van de burgerlijke stand (trouwambtenaar) was het spannend. Daarna was het iets dat erbij hoorde. Zo begon een nieuwe periode als raadslid, statenlid of waterschapbestuurder en soms als lid van een gemeentelijke rekenkamer of rekenkamercommissie.

De eed en de eedaflegging is sinds 1798 opgenomen in de Grondwet en was vanaf het begin gericht op de uitvoerders van de besluiten van de Kroon. Trouw aan de Kroon en de wetten des lands. Eerst gericht op de Agenten (Ministers) van de Kroon. Vanaf dat moment begon de opname van de eed in tal van wetten en reglementen. Steeds meer ambtsdragers en ambtenaren kregen, met het aanvaarden van hun functie, met de eedaflegging te maken. Bij de start was de doelstelling vooral het borgen van trouw aan de Kroon. Nu is de achterliggende hoofdgedachte dat de eedaflegger hiermee uitspreekt zich bewust te zijn van zijn of haar bijzondere positie in de samenleving. Hoewel de oorspronkelijke motieven ‘trouw te zijn aan de Kroon’ nog steeds een belangrijk element is waar bij de ‘Kroon’ (het hogere gezag) is omgevormd tot getrouw te zijn aan de Grondwet en de wetten des lands.

De eed, bij de aanvaarding van het raadslidmaatschap, is wettelijk verwoord in artikel 14 van de Gemeentewet. De eerste twee elementen:

  • “Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.”

  • “Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.”

Zijn zuiverende elementen, in simpele taal; ik heb niks verkeerds gedaan om verkozen te worden en ik zal niks verkeerds gaan doen in deze functie. Ik denk dat ieder raadslid snapt wat hij of zij zweert of verklaard en beloofd!

Bij het derde element;

  • “Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.”

Al heb ik niet het idee dat het eerste deel van de zin op het feitelijk functioneren van raadsleden ook maar enige invloed heeft. Bij het tweede deel van de zin zullen de meeste raadsleden vol goede moed en inzet zijn om hun plichten naar eer en geweten te vervullen.

De oorspronkelijke bedoeling van dit derde element van de eed is om de nieuwe raadsleden te doen beseffen dat zij uitvoerders zijn van wat er aan wetten door de Kroon en haar medewetgevers in Den Haag en elders wordt gemaakt. Ook geratificeerde verdragen hebben kracht van wet. In toenemende mate heb ik gezien, in de 36 jaar dat ik raadslid mag zijn, dat raadsleden geen boodschap meer hebben aan wet en regelgeving. Als ze het met de inhoud van een wet, regeling of de afspraken in een verdrag niet eens zijn dan is men in toenemende mate geneigd uitvoering te traineren of wegen te zoeken die te blokkeren. Of het nu de huisvesting van statushouders betreft, milieuregelingen of een bio-centrale men probeert parlementje te spelen, onder het motto: ‘wij zijn het hoogste orgaan’, niet beseffend dat het slechts van een lagere overheid, de gemeente is. Ook is er een gebrekkig besef van de betekenis van de ambtstitel wethouder.

Wij hebben, in tegenstelling tot het grootste deel van de wereld een door de Kroon benoemde burgemeester. En die is net als de Commissaris van de Koning formeel geen dienaar van de Raad maar van de Kroon, een ‘zetbaas’ van de Kroon. Waarbij de Kroon in feite de minister van binnenlandse zaken is en die zetbaas wordt geacht erop toe te zien of wij (de raad) ons wel aan de regels houden. Ook de burgemeesters in dit land hebben allang hun rol geminimaliseerd. Het voordragen voor vernietiging van raadsbesluiten door deze ‘zetbazen’ lijkt uit hun taakbeschrijving te zijn verdwenen. Met als gevolg dat de dames en heren raadsleden werkelijk zijn gaan denken dat zij het hoogste orgaan zijn en vrijwel onbeperkt hun gang kunnen gaan in het blokkeren of tegenwerken van de uitvoering van wetten en verdragen. Getrouw zijn aan heeft dan feitelijk aan betekenis verloren.

Een gemeenteraad is slechts heel beperkt beleidmaker. Bijna al onze wettelijke taken zijn uitvoerend. Het beleid dat er aan vooraf gaat wordt elders geformuleerd. In Den Haag, Brussel of in Den Bosch.

Ik wijt het afkalven van het vertrouwen in ‘de politiek’ deels aan de verwording van het politieksysteem. Zelfs als er beloofd wordt, getrouw te zijn aan de Grondwet en de wetten des lands, is er niemand, zelfs de ‘zetbaas’ van de Kroon niet, die hen terechtwijst. En die enkele dwaas (ik) in de raad die daar op wijst, ‘ach die stamt uit een ander tijdperk, waarom zouden we daar naar luisteren, wij zijn het hoogste orgaan!’ Dat zegt zelfs de ‘zetbaas’, de burgemeester!

De eed of de belofte is slechts een artikel in de gemeentewet. Een formaliteit, een relict uit vroeger jaren, een raar symbool. We doen het wel, want anders zijn we nog geen raadslid, schijnen de meesten te denken.

 

Louis van der Kallen.DE EED

 

    


| 05-04-2022 |

 

Met verbijstering neem ik kennis van de stampij over de eedaflegging in Bergen op Zoom.

De bedoeling van de zuiveringseed is, in mijn beleving, een belofte op wat voor de eedaflegger het meest heilig is. In de traditionele tekst is “God” opgenomen. Die tekst is gebaseerd op de christelijke tradities in ons land. Feitelijk is ons land religieus de afgelopen 60 jaar meer divers geworden. Helder is dat in alle godsdiensten van ‘het boek’ (het oude testament) spreken en schrijven over dezelfde God. Of we die God, God noemen zoals in alle vormen van het christendom (van protestant tot katholiek of orthodox of koptisch waar God ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ wordt genoemd) of Allah (islam) of Jahwe (Jodendom) Maakt mij niet uit. Het is één en dezelfde!

Ik heb dan ook geen enkele moeite met de handelswijze van burgemeester Petter. Integendeel! Het getuigd van een diep besef dat onze samenleving veranderd is en de essentie van de eed een ‘heilige’ belofte is zich aan het gestelde te houden en de verklaring zich daaraan te hebben gehouden. Ik ben niet voor eventuele toevoegingen zoals; ‘de almachtige’, dat kan een onderscheid scheppen die niet gewenst is.

In eerdere discussies bijvoorbeeld over het ambtsgebed zoals dat vroeger in de raad werd uitgesproken heb ik steeds gesteld dat ik voorstander was van behoud van het gebed. Niet omdat ik daar zelf kracht en inspiratie in vond, maar zolang er ook maar één lid van de raad er kracht en inspiratie in vond, het van respect getuigde die minuut eraan te besteden.

Ik ben dan ook van mening dat de eed afgelegd kan worden zoals die in Bergen op Zoom is afgelegd. Volstrekt passend in de doelstellingen van de wetgever en het meest krachtig en bindend voor de eedaflegger.

 

Louis van der Kallen.VOORSPELLING 5

 

    


| 23-04-2022 |

 

Afgelopen zondag kregen de fractievoorzitters een brief van de informateurs over de stand van zaken. Na de zin “De eerste is een akkoord te sluiten op hoofdlijnen. Met als vertrekpunt het focusakkoord”, begon ik bijna aan een in memoriam voor de cultuursector in Bergen op Zoom.

De BSD was geen ondertekenaar van het focusakkoord, omdat het ‘hoe’ ontbrak. Want opschrijven wat je in geld wilt besparen is makkelijk, veel moeilijker is het hoe. De 2 miljoen die op het gemeentelijk ‘cultuurbedrijf’ volgens het focusakkoord zou moeten worden bespaard is grotendeels onhaalbaar, tenzij je de Bergse cultuur, geschiedenis en cultuursector om zeep wilt brengen.

In het artikel “Bouwkoten” legde ik uit wat voor mij en de BSD de (Bergse) kernwaarden zijn om tot keuzes te komen binnen de cultuursector. De drie zogenaamde businesscases cultuurbedrijf zijn grotendeels onhaalbaar zonder de vernietiging van de Bergse culturele traditie en statuur. Bergen op Zoom ‘cultuurstad’ zoals een Bergse wethouder bij een recente opening in het Markiezenhof het nog in de mond dorst te nemen is dan gotspe! Ga eens praten met de oud conservator van het Markiezenhof of de oud directeur van de Maagd zou ik zeggen. Ik heb ze de afgelopen weken mogen spreken bij mijn praatpaal! De businesscase Markiezenhof fileerde ondergetekende in twee brieven. In de eerste zoomde ik in op de Erfgoedwet (2015) en de Bergse Erfgoedverordening vastgesteld in 2017. In de tweede brief liet ik zien dat de vergelijking waarop de businesscase Markiezenhof gebaseerd was volstrekte onzin was. Prulwerk!

Dan het focusakkoord als vertrekpunt nemen is, zeker gezien alle mooie verhalen bij het cultuurdebat, kiezersbedrog in het kwadraat. Alleen de VVD-kloon krijgt haar zin. De Bergse cultuuruitgaven op het landelijk gemiddelde brengen? Alsof Bergen op Zoom qua cultuur en stedelijke geschiedenis met al haar monumenten, het Markiezenhof en haar muziekschool vergeleken kan worden met gemeenten van haar grote, die soms wel 60 dorpen kennen en vooral veel platteland.

De herinnering aan de volgende dichtregels van Henriëtte Roland-Holst riepen de gedachten van verkiezingspijn en frustratie van loze beloften op.

Het was geen lege schijn, die ons vervoerde; ons toekomstgeloof het was diep en echt; en toch is alles, wat zoo schoon ontroerde, vergaan van binnen, van buiten geslecht.

Hoeveel malen bleef zo in de historie grootse belofte onvervuld. zag de mens naar zijn hoofd een kroon en glorie al dalen, greep in heftig ongeduld.”

Een andere tekst in de brief was; “Als tweede zullen pijnpunten worden benoemd. De formerende partijen zijn het eens dat ze hierover niet op voorhand tot overeenstemming hoeven te komen. Echter zal over deze punten worden afgesproken binnen welk tijdspad hierover zal moeten zijn beslist.” Zoals gebruikelijk in Bergen op Zoom worden moeilijke/pijnlijke besluiten vooruitgeschoven. We willen wel ‘samenwerken’ maar als het auw wordt stellen we uit. De raad mag het in de toekomst uitzoeken! Hallo, waarom nu niet? Zodat onze medewerkers eindelijk eens weten waar ze aan toe zijn! Ze zoeken al een paar jaar een goed heenkomen. Daar gaan ze mee door tot dat het politieksysteem eindelijk eens eerlijk durft te worden en besluiten neemt.

Wat mij van mijn stoel deed rollen was de zin: “Wat wel al duidelijk is, is dat met de voornemens die de beoogde coalitie heeft er voor uw raad een volwaardige positie zal ontstaan om deel te nemen aan het vormen van het beleid. U zult mee kunnen discussiëren over pijnpunten die in de komende bestuursperiode moeten worden opgelost.” Het lijkt een goede gift van het beoogde college, maar het is geen goedertierenheid van deze partijen het is een bij wet gegeven recht/bevoegdheid van de RAAD het beleid te vormen en vast te stellen!

Waarom ik nog niet begonnen ben het aan een in memoriam voor de cultuursector in Bergen op Zoom is omdat ik op dinsdagmorgen in BNdeStem mocht lezen dat GBWP toch in gesprek gaat met de informateurs. Ik hoop dat na een paar weken van interne bezinning (hopelijk over een verfrissende start) binnen GBWP ze in zijn gaan zien, dat de inbreng van een lokale partij met enige voeten in de samenleving iets Bergs kan toevoegen aan de gespreken van de landelijke partijen. Misschien, heel misschien hebben die wel gevoel bij de Bergse ziel die huist in de stad en haar ommeland. Het in memoriam houd ik nog even vast in mijn hoofd. Helaas zegt de tam tam, dat het gesprek tussen GBWP en de landelijk partijen, inclusief de VVD kloon al geëindigd is omdat het CDA zich de komende weken gaat vermenigvuldigen. Er heeft zich klaarblijkelijk een paaswonder voltrokken.

 

Louis van der Kallen.VOORSPELLING 4

 

    


| 16-04-2022 |

 

De verkiezingen zijn nu zo’n beetje een maand geleden. Terugkijkend is het altijd verbazend hoe politici en de media de uitslagen uitleggen en vertalen naar hun handelen. De ‘grote’ winnaar volgens iedereen is in Bergen op Zoom Lokaal Realisme. Ze begonnen met 3 zetels en kwamen met 3 zetels uit de strijd. WINNAAR! Zo voelen zij zich en ook de media bliezen dat ook hoog van de toren. De BSD ging 0,6 % vooruit, kwamen 70 stemmen tekort voor een derde zetel, hielden de 2 zetels. VERLIEZER! Althans zo voelt het. Maar voor de BSD maakt de uitslag niet uit. Ook toen we 2 keer achter elkaar verdubbelden was er geen rol weggelegd bij de collegeonderhandelingen voor de BSD.

Afgelopen week is men begonnen met het inhoud geven aan de adviezen van de informateurs. De kleintjes zijn bij elkaar geweest om te kijken of ze tot allianties kunnen komen. Ik kreeg niet de indruk, dat het ondanks de bemiddelende inzet van de informateurs, echt succesvol zal zijn. Alleen de BSD zal de samenwerking met de SP die er al was verder voortzetten en verder inhoud proberen te geven. Beide clubs willen dat ook.

GBWP praat met iedereen om het ‘oud zeer’ weg te poetsen. En wat mij betreft is de wil er, over en weer, ook. Ook het zeer van de VVD-scheiding, met als gevolg de geboorte van de VVD kloon Lokaal Realisme, zal best lukken. Het pluche lokt immers.

We hebben ondertussen ook wat vergaderingen gehad. Die geven voor hen die het willen zien een mogelijk voorproefje van wat komen gaat. Zeker voor hen die door de bijdragen en reacties van anderen daarover willen heen kijken. Hans Peter Verroen van het CDA sorteerde goed voor bij de behandeling van de “Verordening voorzingen maatschappelijke ondersteuning” (WMO). ‘Er is nog veel te doen om tot een echte omgekeerde verordening te komen’. De huidige portefeuillehouder wees die opdracht toe aan haar opvolger. Hans Peter leek klaar te staan om de klus op te pakken! Past ook bij de nieuwe positie van het CDA. Met slechts 2 zetels krijg je de moeilijkste en lastigste klusjes waar vermoedelijk in bezuinigingstijd, D66, VVD en de VVD kloon verder gaan met bezuinigen op het Sociaal Domein. Maar als wethouder in spé blijf je uitstralen het een geweldige klus te vinden.

Dan de bijdrage van GBWP in dat debat. Een debat met alleen voorstanders! Hoewel Betsy de Kock de woordvoerder was hoorde ik toch het nadrukkelijke geluid van Arjan van der Weegen. Kritisch over de kosten en bekostiging van de WMO en een voorsorteren op ‘noodzakelijke’ beleidsveranderingen (hoor/lees bezuinigen). GBWP gaat ervan uit dat er samen met D66, VVD en hun kloon er ook een meerderheid is die met wat kleintjes tot een alternatief kan komen voor als Hans Peter samen met een eventuele GrL/PvdA wethouder te voortvarend aan de slag zou gaan met de ‘omgekeerde’ WMO-verordening. Het GBWP-devies lijkt: voorbereiden op de oppositierol maar ook goed laten zien dat je in de coulissen klaar staat om het alternatief te vormen.

 

Louis van der Kallen.VOORSPELLING 3

 

    


| 07-04-2022 |

 

Lokale partijen haalden 17 van de 33 zetels! De landelijke dus 16. Slechts één van de lokale partijen (de VVD-kloon Lokaal Realisme – 3 zetels) gaat betrokken worden bij de eerste poging een coalitie te vormen. VVD, de VVD-kloon (LR), D66, CDA en de combinatie GroenLinks/PvdA gaan aan de slag om een ‘stabiel’ college te bouwen. Wat kan bogen op een meerderheid van 1 stem. Dan worden vast alle verloven ingetrokken en digitaal aanwezig zijn toegestaan! Waar ik mij over verbaas is dat die combinatie ‘stabiel’ wordt geacht. De standpunten over bijvoorbeeld de kwaliteit en het aantal van onze ambtenaren liggen mijlen ver uit elkaar. De samenwerking tussen de VVD-kloon met CDA, D66 en de combinatie GrL/PvdA op dit vlak lijkt haast onmogelijk. Tenzij we willen dat we als werkgever een nog slechter imago krijgen!

Twee informateurs van twee landelijke partijen (PvdA en VVD) komen met een coalitievoorstel dat een VVD-kloon bevat en verder vrijwel alle landelijke partijen. Alleen de landelijke éénpitters SP en 50Plus vallen buiten de boot. Toeval? Ik denk het niet, landelijke partijen prefereren ‘stabiele’ partijen. En dat zijn de landelijke denken ze, niet geheel ten onrechte. Behalve dan de VVD, die in de vorige periode maar liefs 2 afsplitsingen kende.

Dan het advies over alliantievorming tussen de kleintjes. Ik snap het wel maar dat is gecompliceerder dan gedacht. Vermoedelijk wensdenken dus. De BSD heeft in de vorige periode goed samengewerkt in een alliantie (het Links Blok) met de PvdA, GrL en SP gebaseerd op grotendeels gedeelde idealen en vertrouwen in elkaar. Ik heb die alliantie opgeblazen toen bleek dat de praktijk over elkaar op de hoogte houden van (interne) ontwikkelingen niet overeenkwam met de verwachtingen daaromtrent. Van sommige zaken hoor je niet via de media kennis te nemen als je in loyaliteit samenwerkt.

Samenwerken tussen notoire ruziezoekers en afsplitsers lijkt mij ook schier onmogelijk. De BSD en de SP zullen zeker tot een werkende alliantie kunnen komen en heel, heel misschien Lijst Linssen en GBWP ook. Natuurlijk zijn er thuiszoekers zoals de fracties van de recente afsplitsers, maar wie o wie wil daarmee een alliantie vormen?

De informateurs zijn aimabele goed bedoelende zielen die vanuit hun kennis en gedachtengoed werken en dat zijn landelijke partijen. Niet vanuit kennis van de kiezers van alle niveaus. Wat ik onvoorstelbaar vind is dat de informateurs voorbij gaan aan de, mijn inziens, absolute noodzaak tot herstel van vertrouwen van de Bergse burgers in de politiek en de relatie die het wantrouwen van de burger heeft met de verstoorde plaatselijke politieke verhoudingen. Juist om dat vertrouwen weer op te bouwen kan het behulpzaam zijn de grootste plaatselijke partij er, onder voorwaarden, wel bij te betrekken. Een voorwaarde zou kunnen zijn dat geen oud-wethouders die partij gaan vertegenwoordigen.

Mijn voorspelling nu. Een (substantieel) breder draagvlak dan 17 zetels komt er niet. Vorming op de ‘inhoud’ van de voorgestelde samenwerking is niet echt mogelijk tenzij partijen hun ziel, idealen en hun zaligheid verkopen voor de persoonlijke ambitie; een wethouderschapsregel op hun CV te kunnen plaatsen.

 

Louis van der Kallen.VOORSPELLING 2

 

    


| 01-04-2022 |

 

Ik heb zowel digitaal als op straat bij mijn praatpaal heel wat reacties gekregen op de voorspelling van vorige week. Voor de goede orde: die voorspelling is zeker niet de in mijn ogen wenselijke uitkomst van eventuele onderhandelingen. Maar de feiten zijn dat de Bergse keizer een duidelijke ruk naar rechts heeft gemaakt. De voorheen ‘centrum’ partijen zoals GBWP en het CDA hebben duidelijk verloren. Maar ook binnen deze partijen is een verschuiving naar rechts te constateren. Bijvoorbeeld door het vertrek van vakbondsman Maarten van Eekelen bij GBWP. Ook de VVD-kloon Lokaal Realisme (LR) is een enorme vergroting van het rechtse VVD-geluid. De kans is dus groot dat deze verschuiving tot een ‘rechts’ college kan leiden. Waardoor de kans groot is dat het sociaal domein (WMO, bijstand en de jeugdzorg) de grootse klappen qua bezuinigen zal krijgen.

Natuurlijk is er dan een kans dat een dergelijk ‘rechts’ college voor de show een linkse wethouder zal bevatten net als in 2018 toen de Groen linkser Andrew Harijgens, hoewel getalsmatig overbodig, een paar jaar wethouder mocht zijn.

Ook regeerden er nogal wat mensen op mijn gedachte dat de afsplitsers van Lijst Linssen zich bij LR zouden voegen. De verkiezingsbedrogplegers lieten mij weten dat ze rust zochten en de tijd namen zich op hun toekomst te beraden. Mijn advies ga terug naar waar je vandaan komt! Mijn gedachte dat samengaan met LR een kansrijke uitkomst is blijft staan. Hoewel samengaan met de VVD of Belang van Bergen op Zoom (BVB) ook zou kunnen.

Kortom mijn voorspelling van vorige week “2 wethouders van GBWP (6 zetels), 2 wethouders van de VVD (5 zetels), 2 wethouders van Lokaal Realisme die binnen kort ‘versterkt’ is met de 2 Lijst Linssen verlaters (dus dan ook bestaat uit 5 zetels bestaat) en 1 wethouder van D66 huize. 7 wethouders, 6 formatieplaatsen” blijf staan.

 

Louis van der Kallen.