BRIEF AAN DE KANSELARIJ DER NEDERLANDSE ORDEN INZAKE: INLEVERING KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING

 


Bergen op Zoom, 7 maart 2014

 

AANTEKENEN
Kanselarij der Nederlandse Orden
Nassaulaan 18
2514 JT Den Haag

Betreft: Inlevering Koninklijke Onderscheiding

L.S.

Ingesloten doe ik u toekomen de oorkonde met versierselen behorende bij de Koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Voor mijn beweegredenen tot inlevering verwijs ik u vriendelijk naar bijgesloten brief aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden.

 

 

Met de meeste hoogachting,

 

L.H. van der Kallen

 


 

 

Reacties zijn gesloten.