RECHTZAAK VAN OUD NAAR NIEUW

omgekeerde volgorde


PLEITNOTA/VERWEERSCHRIFT ZITTING 29 AUGUSTUS 2011


HET VONNIS


MOTIVATIE BEROEP


OVERPEINZINGEN


PLEITNOTA ZITTING GERECHTSHOF DEN BOSCH 2 OKTOBER 2012


ARREST VAN HET GERECHTSHOF TE ’S HERTOGENBOSCH D.D. 16 OKTOBER 2012


OVERPEINZINGEN II


CASSATIEMIDDELEN HOGE RAAD D.D. 5 AUGUSTUS 2013


CONCLUSIE ADVOCAAT-GENERAAL D.D.  17 DECEMBER 2013 


REACTIE OP DE CONCLUSIE ADVOCAAT-GENERAAL D.D. 31 DECEMBER 2013


ARREST VAN DE HOGE RAAD D.D. 18 FEBRUARI 2014


PERSBERICHT INZAKE UITSPRAAK HOGE RAAD D.D. 18 FEBRUARI 2014


PUBLICATIE IN HET MAGAZINE VAN DE VERENIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN 21 FEBRUARI 2014


BRIEF AAN DE KANSELARIJ DER NEDERLANDSE ORDEN INZAKE: INLEVERING KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING


BRIEF AAN MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, MOTIVATIE RETOURNEREN RIDDERSCHAP 


BRIEF AAN KONING DER NEDERLANDEN D.D. 14 MAART 2014


VERZOEK AAN HET EUROPESE HOF VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS AUGUSTUS 2014


ANTWOORD OP BRIEF AAN DE KROON VAN MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES D.D. 15 AUGUSTUS 2014


WAAROM NAAR HET EUROPESE HOF VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS


EUROPESE HOF NIET ONTVANKELIJK VERKLARING D.D. 16 OKTOBER 2014


GEMEENTE BERGEN OP ZOOM BRIEF AAN RECHTBANK D.D. 1 DECEMBER 2014


VONNIS RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT D.D. 4 MAART 2015


PERSBERICHT COMITÉ VERONTRUSTE BURGERS OPENHEID BERGSE HAVEN D.D. 12 MAART 2015


BNDESTEM ARTIKEL D.D. 14 MAART 2015


BNDESTEM REACTIE ARTIKEL D.D. 14 MAART 2015


VERKLARING OMTRENT HET GEDRAG (VOG) D.D. 3 JUNI 2015


 

 

Reacties zijn gesloten.