RECHTSZAAK VAN NIEUW NAAR OUD

omgekeerde volgorde


VERKLARING OMTRENT HET GEDRAG (VOG) D.D. 3 JUNI 2015


BNDESTEM REACTIE ARTIKEL D.D. 14 MAART 2015


BNDESTEM ARTIKEL D.D. 14 MAART 2015


PERSBERICHT COMITÉ VERONTRUSTE BURGERS OPENHEID BERGSE HAVEN D.D. 12 MAART 2015


VONNIS RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT D.D. 4 MAART 2015


GEMEENTE BERGEN OP ZOOM BRIEF AAN RECHTBANK D.D. 1 DECEMBER 2014


EUROPESE HOF NIET ONTVANKELIJK VERKLARING D.D. 16 OKTOBER 2014


WAAROM NAAR HET EUROPESE HOF VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS


ANTWOORD OP BRIEF AAN DE KROON VAN MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES D.D. 15 AUGUSTUS 2014


VERZOEK AAN HET EUROPESE HOF VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS AUGUSTUS 2014


BRIEF AAN KONING DER NEDERLANDEN D.D. 14 MAART 2014


BRIEF AAN MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, MOTIVATIE RETOURNEREN RIDDERSCHAP 


BRIEF AAN DE KANSELARIJ DER NEDERLANDSE ORDEN INZAKE: INLEVERING KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING


PUBLICATIE IN HET MAGAZINE VAN DE VERENIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN 21 FEBRUARI 2014


PERSBERICHT INZAKE UITSPRAAK HOGE RAAD D.D. 18 FEBRUARI 2014


ARREST VAN DE HOGE RAAD D.D. 18 FEBRUARI 2014


REACTIE OP DE CONCLUSIE ADVOCAAT-GENERAAL D.D. 31 DECEMBER 2013


CONCLUSIE ADVOCAAT-GENERAAL D.D.  17 DECEMBER 2013 


CASSATIEMIDDELEN HOGE RAAD D.D. 5 AUGUSTUS 2013


OVERPEINZINGEN II


ARREST VAN HET GERECHTSHOF TE ’S HERTOGENBOSCH D.D. 16 OKTOBER 2012


PLEITNOTA ZITTING GERECHTSHOF DEN BOSCH 2 OKTOBER 2012


OVERPEINZINGEN


MOTIVATIE BEROEP


HET VONNIS


PLEITNOTA/VERWEERSCHRIFT ZITTING 29 AUGUSTUS 2011


 

 

Reacties zijn gesloten.