OPEN BRIEF BOB MULLER – BOFKONTEN!

BOFKONTEN
Column door Bob Muller

Een ietwat vreemde titel voor een politieke column. Maar niets is minder waar. Wat is er aan de hand? Zoals bekend zijn er op 3 maart gemeenteraadsverkiezingen en dat is dan bij uitstek de dag waarop gemeenteraadsleden en bestuurders worden afgerekend op hun daden in het verleden. Zo zou het dus in Bergen op Zoom ook moeten zijn, maar niets is minder waar.
Vrolijk en vol energie zijn de politieke partijen bezig, vaak met open deuren folders en kreten, zieltjes te winnen om toch vooral in het stemhokje hun inzet te belonen.
Maar over welke inzet vraag je dan in gemoede af? Over één onderwerp kunnen we de kandidaten niet of nauwelijks ondervragen, en dat is namelijk het debacle dat Bergse Haven heet met een geraamd tekort van ongeveer € 50.000.000,–.

Politieke verkiezingsbijeenkomsten worden om onduidelijke redenen niet georganiseerd. En als deze er al zouden zijn dan kunnen college- en raadsleden zich verschuilen achter de uitkomsten van twee lopende onderzoeken die, naar het zich laat aanzien, pas na de verkiezingen het licht zien. Daarnaast hebben ze zichzelf een geheimhoudingsplicht opgelegd om zo de publieke belangen “zogenaamd” niet te schaden. Kom dat even goed uit, de bofkonten!
Er zijn nog een aantal factoren die het voor de buitenstaanders extra moeilijk maken om grip op de zaak te krijgen. Veel, heel veel speelt zich achter de schermen af waar wij geen weet van hebben, en die informatie die naar buiten komt is fragmentarisch, onvolledig en vaak gekleurd. Wethouders, die wanneer het hen uitkomt, te pas en te onpas zo maar wat roepen en private partners in deze die helemaal niets van zich laten horen.
Zoals de onlangs overleden BN/DeStem journalist Laurant Heere in zijn laatste beschouwing terecht opmerkte, is hier een schone taak weggelegd voor “regionale kwaliteitsjournalistiek”. Het project Bergse Haven is bij uitstek geschikt om onderzoekjournalistiek op los te laten. De inwoners van onze stad verdienen het dat alle feiten en omstandigheden boven water komen en dat duidelijk wordt wie hiervoor verantwoordelijk is. Voor onderzoeksjournalisten moet dit smullen zijn (dit is bedoeld als een oproep aan de hoofdredactie om extra middelen en menskracht hiervoor in te zetten.).

Zoals gezegd, van de zittende politieke partijen in de gemeenteraad moet je het niet hebben. De uitspraken van sommige lijsttrekkers of de slogans op de verkiezingsbiljetten zijn
-wellicht onbedoeld- ook anders uit te leggen en soms lachwekkend. Zoals deze; onze oude rocker Maarten van Eekelen (GBWP) ”kan niet wachten tot de opening van het poppodium om zijn gitaar uit de kast te halen”. Had hij maar eerder de gevoelige snaar geraakt denk je dan bij jezelf. Wellicht had hij zijn eigen (voormalige) wethouder Cees van de Weegen kunnen behoeden voor deze financiële miskleun. En wat te denken van D’66, vanaf het verkiezingsaffiche krijgen wij de boodschap van Yvonne Kammeier “Ja,Anders”. Yvonne, die al meer dan vijftien jaar in de gemeenteraad zit, zal niet haar kapsel bedoelen. Maar het is toch fijn dat zij er nu achter komt dat het anders had gemoeten, helaas wat laat, maar getuigt van zelfkennis.

Die van de PvdA. is ook een aardige “uiteindelijk stem je toch rood”. Of zouden ze bedoelen: worden we rood, van het schaamrood wel te verstaan. Oud wethouder Hagenaars die van zijn stoel afviel, niet van verbazing over de gang van zaken in de aandeelhoudersvergaderingen van de GEM, maar elders…en Peter van der Velden die het Bergse toneel vroegtijdig heeft verlaten om in Breda burgemeester te worden maar die toch heel wat uit te leggen heeft. Over de aankoop van Nedalco en zo!
De kreet van de VVD met die supergrote punaise “dat staat vast” getuigt van realiteitszin. Dat het vast staat dat er een enorm exploitatietekort is op de Bergse Haven weten wij ook. Wie deed ook weer ruimtelijke ordening? Juist ja, Giel Janssen, evenzeer de kuierlatten genomen maar dan naar Cromstrijen.
Lijst Linssen gaat de verkiezingen in onder het motto “zakelijk met een sociaal hart”. Ton Linssen, die de meest brede portefeuille heeft die maar denkbaar is, heeft over van alles en nog wat een mening en gaat af op zijn zakelijk instinct. Ik hoop wel dat voordat hij in het openbaar- weet de raad hiervan- de private partners AM en Amvest afserveerde, de contracten met deze parijen goed heeft bestudeerd en dat hij niet vergeet ook deze ontwikkelaars mee te laten delen in het ontstane verlies.

Ja, en dan wat te doen met al die raadsleden die medeverantwoordelijk zijn en die tot op heden geen verantwoording hebben afgelegd over hun rol in deze en toch na 3 maart willen terugkeren op het pluche? We zitten er dan tenslotte weer voor vier jaar weer aan vast! Om te voorkomen dat deze raadsleden weer ongestoord voor vier jaar verder kunnen moeten we dat zien te verhinderen. En dat kan maar op één manier, doodgewoon niet op ze stemmen! Dat is simpeler gezegd dan gedaan, temeer omdat veel raadsleden bij het grote publiek volstrekt onbekend zijn. Er is een eenvoudigere methode. Veel raadsleden die willen terugkeren, komen veelal voor in de top van de diverse lijsten, zeg van 1 t/m 5. Welnu, breng je stem uit op iemand anders vanaf nr. 6 bijvoorbeeld van de lijst, dan heb je toch je stem uitgebracht en zijn een aantal medeverantwoordelijken van het toneel verdwenen. Simpel toch!

Voor één persoon wil ik een uitzondering maken, en dat is BSD-er Van der Kallen. Als er iemand is die het verdient te mogen blijven zitten dan is hij het wel. Waar andere raadsleden zuchtend en kreunend, met allerlei niet ter zake doende argumenten, proberen een parlementaire enquête tegen te houden is hij in zijn eentje een grondig onderzoek gestart, chapeau! En dat zijn onderzoek diepgravend is, blijkt uit de vele vragen en bevindingen die hij openbaar heeft gemaakt, en dit ondanks alle tegenwerkingen van diverse zijden. Wat dacht je van de regionale rekencommissie die zich uit het veld laat slaan en haar onderzoeksopdracht teruggeeft. Over incompetentie gesproken! Zelfs de aangifte en wellicht vervolging – voor het openbaar maken van geheime informatie- houdt Louis niet tegen om “de onderste steen boven te krijgen”, zoals alle anderen die roepen maar niet in daden omzetten. En trouwens met die vervolging zal het wel loslopen; als het OM de zaak al aanbrengt bij de rechter is het zeer twijfelachtig of dit tot een veroordeling leidt. Louis mocht je toch in de petoet terecht komen, dan zal het bezoekuur druk zijn, de bussen staan klaar!

Tenslotte de vraag moet er alsnog een parlementaire enquête gestart worden?
Neen, is mijn antwoord, mede omdat de animo bij de raadsleden ontbreekt, nog los van de vraag of het wenselijk is om zoals het spreekwoord zegt “ dat de slager niet zijn eigen vlees moet keuren”.
Zoals bekend lopen er thans een tweetal onderzoeken en mochten de uitkomsten van deze rapportages niet voldoende zijn, dan kan alsnog besloten worden tot een finaal onafhankelijk onderzoek van wijze buitenstaanders. De opdracht zal dan moeten zijn om niet alleen naar de gebeurtenissen in het verleden te kijken, maar ook aanbevelingen te doen om het probleem voor Bergen op Zoom tot een oplossing te brengen en de opgelopen schade te reduceren. Om mr. Davids (ja,ja die van de gelijknamige commissie Davids) te citeren zal een onafhankelijke, deskundige, uit verschillende disciplines bestaande onderzoekscommissie beslist niet onderdoen voor een parlementaire enquête commissie, die wellicht meer wettelijke bevoegdheden heeft.

 

Reacties zijn gesloten.