OKTOBER 2009

 


24 oktober

Donderdagavond mocht ik zowaar onder verwijzing naar het reglement van orde van de gemeenteraad het college vragen stellen over het ‘antwoord’ wat ik krijg op vragen over de Bergse Haven. Ik krijg namelijk pas antwoord drie maanden nadat de ‘rekenkamer’ kennis heeft kunnen nemen van de antwoorden op mijn vragen. Hoezo een wettelijk recht van het stellen van vragen. Het college, gesteund door een raadsmeerderheid in de commissie Burger en Bestuur mag mij zomaar minimaal 3 maanden de antwoorden onthouden op mijn eigen vragen die de ‘rekenkamer’ wel krijgt. Mij dunkt een schoffering van mij als raadslid maar ook van het instituut gemeenteraad en de burger. Dat is dus het OPENBAAR BESTUUR in Bergen op Zoom.


18 oktober

Mijn onderzoek naar de Bergse Haven roept bij anderen de nodig emoties op. Er wordt nu zelfs door het openbaar ministerie op verzoek van de burgemeester een onderzoek ingesteld naar de aard van mijn vragen. Ik zou de wet met mijn controlerende vragen mogelijk overtreden hebben. Jammer, verloren tijd. Ik denk dat een onderzoek naar bepaalde onderdelen van het proces, bijvoorbeeld hoe de onderhandelingen met Nedalco zijn verlopen wel eens meer op zijn plaats zou kunnen zijn. Laat het college haar en mijn tijd maar niet verdoen met zinloze gebaren, maar inhoud geven aan haar taak: mijn vragen compleet en tijdig beantwoorden. Dan kan recht gedaan worden aan politiek/bestuurlijke verantwoording die op zijn plaats is als er misschien wel 50 miljoen euro is/wordt kwijt gespeeld.


4 oktober

Afgelopen donderdag was er weer een verbaaspunt. Tijdens het extra Regionaal Planningsoverleg bleek dat het geen gewoonte is dat aanwezige wethouders collega’s aanspreken over het bouwgedrag van gemeenten. Gemeenten die plannen maakten die ver uitstegen boven hun provinciale bouwopdracht werden daarop niet aangesproken. Men verwachtte dat de provincie dit wel zou doen. Gevolg: bepaalde gemeenten bouwden veel meer dan de bedoeling was. Pas nu werden voor het eerst collega’s aangesproken. Tot verbazing van gedeputeerde Rüpp, die dit voor het eerst constateerde. Daar is dus een crisis voor nodig, die door dit niet gesanctioneerde bouwgedrag, voor veel gemeenten, waaronder Bergen op Zoom extra hard aan komt.

Vrijdagmiddag bezocht ik het regionale vrijdagmiddagje van de lokale rekenkamer te Maastricht. De die dag in opspraak gekomen burgemeester van Maastricht, Gerd Leers, heette de vergadering welkom. Vrijwel zijn eerste zin was “jullie hebben zeker vandaag wel de Limburger gelezen.” De regionale krant was ingegaan op de rol van de burgemeester in de realisering van een bouwproject in Bulgarije, waarin de burgemeester een woning wenste te realiseren. Zonder schroom zette burgemeester Leers zijn positie uiteen en deelde mee hoe hij met dat probleem zou omgaan. Niets geen geheimhouding. Open en bloot je zelf kwetsbaar opstellen. Daarna ging hij in op wat hij zag als de leemten in de Wet Dualisering, waaronder de rol van de benoemde burgemeester en de dubbele pet die een burgemeester heeft in het college en de gemeenteraad. Ook zette hij vraagtekens bij het feit hoe sommige Rekenkamer(commissie(s)) omgaan met de onderzoeken en daarbij soms ‘persoonlijke verwijtbaarheden inzichtelijk maken’. Hij zette daar vraagtekens bij. Een stelling van hem die mij bijzonder aansprak was: “Wetten hebben tijd nodig om te rijpen op uitvoeringsniveau en toe te groeien naar een éénduidige interpretatie.”


 

 

Reacties zijn gesloten.