APRIL 2009

 


12 april 2009

Vandaag het “verslag van bevindingen oriëntatie op onderzoek grondbeleid” gelezen van de RKC West-Brabant. 21 april gaan we het voorgenomen onderzoek naar het grondbeleid door de RKC bespreken met de RKC. Ik moet constateren dat mijn verzoek van 12 mei 2008 door de RKC serieus is opgepakt. Door de verslechterende economische situatie is een dergelijk onderzoek nu heel actueel geworden. Wat in deze oriëntatie opvalt is hoe snel de gemeentelijke cijfers verslechteren. Was het beschikbare werkkapitaal voor het grondbedrijf ultimo 2007 nog ruim 5,4 miljoen euro, per ultimo 2008 was dat nog slechts ruim 1,4 miljoen euro. Wat achteraf opvalt is de boekhoudkundige verlaging van de benodigde reserves in maart 2008. Daardoor steeg het beschikbare werkkapitaal dat gebruikt kon worden voor een actief grondbeleid. Een soort gelijke handelswijze was het afboeken van de boekwaarde van de bossen in oktober 2007 zodat ook toen het beschikbare werkkapitaal steeg. Reeds toen was dat gevaarlijk spel. Het was alleen acceptabel omdat de contante waarde (winstpotentie) van Het Groene Gordijn, De Schans en Oude Molen reeds meer dan 20 miljoen euro bedroeg. We leken rijk genoeg!

Wat ook opmerkelijk is, is de buitengewoon optimistische kijk op zaken van onze colleges. In een financiële lange termijnnota Grondbedrijf 2005 hanteerde men drie scenario’s: een “Hollands klimaat” (500 woningen per jaar), een “zonnig klimaat” (570 woningen per jaar) en een “slecht weer” scenario (minimaal 400 woningen per jaar). Uit de raadsmededeling “Bevolkings- en woningbehoefte prognose Noord-Brabant blijkt dat in het toch nog grotendeels zonnige 2008 er in de gemeente Bergen op Zoom slechts circa 380 woningen zijn opgeleverd. Uit de analyse uit 2005 bleek dat het benodigd weerstandsvermogen bij 400 ten opzichte van 500 woningen met circa 5,8 miljoen euro stijgt. Als het weer nog slechter wordt dan 400 woningen per jaar, en daar ziet het naar uit, wordt de financiële buffer van de positieve exploitatie snel door het toilet gespoeld.

Vanmorgen ook de onderliggende stukken bekeken van de “beleidsanalyse grondbedrijf per ultimo 2008” Daar word je niet vrolijk van. Helaas krijg ik steeds meer gelijk. De Markiezaten worden een molensteen om de nek van de gemeente Bergen op Zoom. Mijn financiële analyse is dat op basis van het exploitatieoverzicht gesteld kan worden dat de te voorziene verliezen nu, in één jaar, met 3,9 miljoen zijn opgelopen. Bij dit getal ben ik zelfs nog optimistisch. Ik ga er dan vanuit dat ingeschatte meeropbrengsten gerealiseerd zullen worden. Diep in mijn financiële ziel heb ik daar echter mijn twijfels bij. De cijfers van de Bergse Haven ontbreken nog. Ook die zie ik met angst en vrezen tegemoet. Ook daar moeten de verliezen, zeker als straks de aankoop van het Nedalcoterrein heeft plaats gevonden, in hoog tempo gaan oplopen. Arm Bergen op Zoom! De rijk, door goede exploitaties, gevulde spaarpot wordt in hoog tempo verbrast door een raadsmeerderheid en een college dat blijft denken dat de bomen uiteindelijk tot in de Bergse hemel groeien. De Bergse Haven en de Markiezaten waren en zijn foute plannen. Wat ben ik blij dat ik tegen heb gestemd. Ik was in deze paastijd niet, zoals Pontius Pilatus, mijn handen in onschuld. Ook ik heb gefaald. Ik had ze moeten overtuigen mijn stellingname te volgen. Helaas, nu ben ik bang dat de rijkelijk gevulde spaarpot in minder dan vijf jaar geheel is leeggegeten.


10 april 2009

De opening van Stad & Streek Bergen op Zoom in BN/deStem was vandaag; “Zorg om plan Bergse Haven”. Dat is klaarblijkelijk belangrijk nieuws. Als eenvoudig raadslid van een politieke splinter maak ik mij al jaren zorgen om een aantal gemeentelijke grondexploitaties van de gemeente Bergen op Zoom (De Bergse Haven en De Markiezaten). Bodemloze putten.


 

 

Reacties zijn gesloten.