Visie op wonen en leven in West Brabant

Bergen op Zoom, 10 augustus 2009

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: “Visie op wonen en leven in West-Brabant”, ons kenmerk LK/90036

Geacht College,

De BSD-fractie heeft met belangstelling kennisgenomen van de inhoud van de “visie op wonen en leven in West-Brabant en Tholen” van de gezamenlijke woningcorporaties.
Wat indruk maakte was de sterkte/zwakteanalyse (pagina’s 61/69) en de uitwerking van de demografische ontwikkelingen (pagina’s 33/35) alsmede de effecten hiervan op de woningbehoeften (pagina’s 53/54) voor de gemeente Bergen op Zoom.

Waar de BSD-fractie behoefte aan heeft is een reactie van het college op het in de ‘visie’ gepresenteerde en wat de woningprognoses, zoals in de visie vermeld, zouden kunnen betekenen voor de financiële resultaten van de lopende grondexploitaties van de gemeente Bergen op Zoom.

De BSD-fractie verzoekt uw college een reactie te geven op de ‘visie’ en de eventuele financiële gevolgen op de gemeentelijk grondexploitaties en de gemeenteraad middels een raadsmededeling hierover te informeren.

Met vriendelijke groet,

Louis van der Kallen

 

Reacties zijn gesloten.