Brief aan Officier van Justite Breda

Bergen op Zoom, 13 januari 2009

Aan de Edelachtbare Heer
Officier van Justitie in het
Arrondissement Breda
Postbus 90.110
4800 RA Breda

Betreft: Aangifte Gemeente Bergen op Zoom

Edelachtbare Heer,

Mij is middels de media bekend dat door de Gemeente Bergen op Zoom tegen mij, Ludovicus Hermanus van der Kallen, geboren op 10 augustus 1048 te Rotterdam vermoedelijk op 11 december 2009 aangifte is gedaan wegens vermeend openbaar maken van geheime stukken.
Zelf acht ik, als politicus, de aangifte smaad en verwacht als publiek persoon dat een en ander snel kan worden afgehandeld.

Op welke termijn mag ik van u welke actie dan ook verwachten.

Tevens zou ik graag een kopie van de aangifte van u ontvangen,

Met de meeste hoogachting,

Louis van der Kallen

 

Reacties zijn gesloten.