Brief aan leden van de Tweede Kamer

Bergen op Zoom, 18 januari 2010

Aan de leden van de Tweede Kamer
per e-mail

Geachte leden van het parlement,

Op 26 oktober 2009 schreef ondergetekende een brief met 8 bijlagen aan de minister van BZK inzake de wijze waarop in de gemeente Bergen op Zoom omgegaan wordt met de contolerende taak van een lid van de gemeenteraad. Ik mocht bijgaand antwoord ontvangen (zie bijlagen).
De kern van mijn brief was: wat heeft een raadslid aan het recht van vragen stellen als een college die vragen niet behoeft te beantwoorden. In Bergen op Zoom weigert een college, gesteund door vrijwel de gehele raad, mijn vragen te beantwoorden.
Waar gaat het over. Op een grondexploitatie (De Bergse Haven) wordt volgens de huidige calculatie een verlies geleden van circa 50 miljoen euro. Nu, 8 maanden nadat dit bekend is geworden, zijn externe onderzoeken nog steeds niet afgerond. De rapportages die er wel zijn worden steeds geheim verklaard. Ondergetekende is het enige raadslid dat vanaf het begin van de exploitatie heeft gesteld dat de cijfers niet klopten en dat het een financiële ramp zou worden. Nu ziet het er naar uit dat het verlies zal oplopen naar bijna 800 euro per inwoner van Bergen op Zoom en nog worden onderzoeken en openbaarmakingen vooruitgeschoven. 30 van de 33 raadsleden hebben iets te verliezen in de zin van verantwoordelijkheden van (oud) wethouders, burgemeesters van hun partijen. Elke keer worden nieuwe redenen gevonden om openbaarmaking van de onderzoeken uit te stellen. Nu er een juridisch geschil dreigt tussen de gemeente en betrokken projectontwikkelaars, is mijn verwachting dat gedurende dat geschil openbaarmaking geheel of grotendeels uitgesteld zal gaan worden tot in het politiek/bestuurlijke oneindige. Dit soort juridische conflicten die over tientallen miljoenen gaan, kunnen vele jaren duren met als gevolg dat verantwoordelijken dan allang op het politiek/bestuurlijke kerkhof liggen te genieten van hun bestuurlijke pensioenen.

Voor mij is het helder dat ik niets heb aan een recht van vragen stellen als de evenknie, de plicht deze (naar eer en geweten) te beantwoorden, niet wettelijk geregeld is.

Volksvertegenwoordigers, die mij de plicht hebben gegeven te controleren, doe uw werk en geef mij en alle raadsleden in Nederland, die hun controlerende taken serieus nemen, de werktuigen om hun werk te doen! Verplicht wettelijk dagelijks bestuurders vragen van volksvertegenwoordigers te beantwoorden. Nu kan men feitelijk fouten jarenlang onder het tapijt vegen. Oftewel het deksel effectief op de doofpot houden. Men heeft zelfs tegen mij, vanwege de aard en inhoud van de door mij gestelde vragen, aangifte gedaan wegens het openbaar maken van geheimen. Voor meer informatie verwijs ik naar mijn website www.louisvanderkallen.nl. Onder “info Bergse Haven” kunt u veel informatie vinden omtrent mijn activiteiten inzake dit dossier.

Mogelijk is het gewenst, nu brieven aan de toezichthoudende instantie niet tot resultaten leiden, dat u als volksvertegenwoordigers deze problematiek wel die aandacht kunnen geven die het verdient.

Hopende op uw inzet en vertrouwende op uw inzichten,

met de meeste hoogachting,

L.H. van der Kallen
Lid van de gemeenteraad van Bergen op Zoom.

Bijlage : Brief Ministerie Binnenlandse Zaken, 12-01-2010

2 PDF’s 1 MAKEN

 

Reacties zijn gesloten.