Bijlage: werkwijze

Afspraken ter behandeling van het verzoek van raadslid L. v/d Kallen tot inzage dossiers Bergse Haven.

In eerste instantie is raadslid Van der Kallen geïnteresseerd in het voortraject van het project Bergse Haven en de aankoop van Nedalco.

Contactinformatie:
– Aanspreekpunt DIV: Jeannette Vroon
kamer 4.08
telefoonnummer 27741
Vervanger:
Bente Steffensen
Kamer 4.08
Telefoonnummer: 277133

– Aanspreekpunt RO: Caroline Jacobs
Kamer 405
Telefoonnummer: 277402
Vervanger:
Kees Terstappen
Kamer 4.26
Telefoonnummer: 277531

– Contactpersoon: variabel (wordt bij beschikbaarstelling dossiers aangegeven)

– Raadslid L. v/d Kallen: e-mailadres: zie adresboek outlook: raadslid…
Telefoonnummer: 06-83245769

Werkwijze:
Aanspreekpunt DIV zoekt betreffende dossiers op in het archief.
De dossiers worden ter controle voorgelegd aan het aanspreekpunt RO.
(Controle: is het dossier compleet en voldoet het aan de eisen van de WOB?)
Na controle geeft het aanspreekpunt RO de gecontroleerde dossiers terug aan het aanspreekpunt DIV en geeft per dossier of aantal dossiers een contactpersoon aan (Naam, telefoonnummer). Let op! Mutaties in een dossier in overleg met en door het aanspreekpunt DIV laten verwerken!
Het aanspreekpunt DIV informeert naar mogelijke data bij de contactpersoon RO.
Het aanspreekpunt DIV maakt vervolgens een afspraak met raadslid v/d Kallen (per e-mail)
(vermeld naam en telefoonnummer contactpersoon en plaats van inzage: kamer 0.11)
Het aanspreekpunt DIV stuurt een cc-tje van de gemaakte afspraak naar de betreffende contactpersoon.
Raadslid v/d Kallen ziet de dossiers in.
De contactpersoon maakt voor raadslid v/d Kallen -ná overleg- zonodig twee kopieën van een document.
De contactpersoon verzamelt de gemaakte kopieën in een mapje bij het aanspreekpunt RO.

 

Reacties zijn gesloten.