BRIEVEN VAN NIEUW NAAR OUD

omgekeerde volgorde


22-06-2010

Format vragen aan College van B&W inz rapportage Bergse Haven


22-06-2010

Format vragen aan Deloitte inz rapportage Bergse Haven


23-02-2010

Brief aan College van B&W, Bergse Haven bevindingen 2


BIJLAGE: WERKWIJZE AFSPRAKEN WOB ONDERZOEK 


06-02-2010

Brief aan de Kroon, vernietiging besluiten


06-02-2010

Brief aan College van B&W, bevindingen Bergse Haven


30-01-2010

Brief aan College van B&W, vragen Bergse Haven/Geertruidapolder


18-01-2010

Brief aan leden van de Tweede Kamer


 Bijlage 1: brief van Min. Binnenlandse Zaken 12-01-2010, pagina 1

12-01-2010

BIJLAGE 1: BRIEF MINISTERIE BINNENLANDSE ZAKEN PAGINA, KENMERK: 2009-0000754769


13-01-2010

Brief aan Officier van Justite Breda


15-10-2009

Bergse Haven


Bijlage: Brief van de Gemeente 9 oktober 2009

09-10-2009

BRIEF VAN DE GEMEENTE, KENMERK: U09-020265 


30-11-2009

Vragen Bergse Haven 4


11-11-2009

VERZOEK GEDEPUTEERDE STATEN


26-10-2009

Brief aan de Minister van Binnenlandse Zaken


BIJLAGE 1 EN 2: VRAGEN BERGSE HAVEN 1


Bijlage 3: brief Rekenkamercommissie 23 september 2009

23-08-2009

BIJLAGE 3: BRIEF REKENKAMERCOMMISSIE


Bijlage 4: brief Gemeenteraad 1 oktober 2009

01-10-2009

BIJLAGE 4: BRIEF GEMEENTERAAD


 

BIJLAGE 5: VRAGEN BERGSE HAVEN 2


Bijlage 6: brief Rekenkamercommissie 8 oktober 2009

08-10-2009

BIJLAGE 6: BRIEF REKENKAMERCOMMISSIE


13/15-10-2009

BIJLAGE 7: BRIEF REKENKAMERCOMMISSIE


Bijlage 8: brief Gemeenteraad 20 oktober 2009

20-10-2009

BIJLAGE 8: BRIEF GEMEENTERAAD


17-10-2009

Vragen Bergse Haven 3


Bijlage: Brief van de Gemeente 15 oktober 2009

15-10-2009

BIJLAGE: BRIEF VAN DE GEMEENTE


13-10-2009

Rekenkamercommissie


Bijlage: brief Rekenkamercommissie 8 oktober 2009

08-10-2009

BIJLAGE: BRIEF REKENKAMERCOMMISSIE


25-09-2009

Vragen Bergse Haven 2


21-09-2009

Vragen Bergse Haven 1


10-08-2009

Visie op wonen en leven in West Brabant


24-06-2009

Initiatiefvoorstel raadsenquete Bergse Haven


20-06-2009

Benchmark grondbedrijf


30-10-2008

Motie exploitaties


12-05-2008

Brief aan Rekenkamercommissie 12-05-2008


 

 

Reacties zijn gesloten.