CURRICULUM VITAE

 


 

L.H. van der Kallen (Louis)
Nieuwstraat 4
4611 RS Bergen op Zoom
10 augustus 1948
Rotterdam
sedert 1968 gehuwd

 


Beroep:

Van 1970 tot juli 2005 medewerker research en development bij AKZO-Nobel Resins.
Daarvoor 5 jaar werkzaam geweest bij het Koninklijk Kweekbedrijf D.J. van der Have op het proefbedrijf te Rilland.
Eigenaar/onderzoeker onderzoeksbureau Geberes.


Opleiding:

O.a. Mavo D, leerling-analist chemisch en medisch, basis
cursus kunstharsen en technisch fysicus PBNA (door de
grotere concerns, zoals AKZO-Nobel, aangemerkt als
HTS-niveau, in dit geval fysische techniek)


Studie aan de Open Universiteit, afgerond 20 modulen (72 studiepunten) in de studielijnen:

staatsrecht
bestuurs/administratief recht
milieu/milieurecht
economie
bestuurs/beleidskunde
overheidsfinanciën
onderwijs


Gebundeld in de volgende kort hoger onderwijsprogramma’s:

milieumanagement
politiek en beleid
financieel/economisch overheidsbeleid
lokaal bestuur en beleid
arbeidsovereenkomstenrecht


Ervaring politiek bestuurlijke functies:

 • Tot de opheffing in 1983 lid geweest van DS’70, de laatste periode deel uitgemaakt van het landelijk hoofdbestuur
 • Van 1990 tot 1998 namens de Gemeente Bergen op Zoom gewestraadslid van het Streekgewest Westelijk Noord-Brabant
 • Van 1991 tot maart 2001 statenlid van de Provincie Noord-Brabant namens de Brabantse Onafhankelijke Fracties (BOF), vanaf april 2002 tot maart 2003 namens Leefbaar Brabant/BOF 
 • Van 1993 tot maart 2003 fractievoorzitter BOF, vanaf april 2002 fractievoorzitter LB/BOF
 • Van 1992 tot april 1996 lid van de commissie Verkeer van de VNG
 • Van 1998 tot juni 2002 lid van het Algemeen Bestuur van het Gemeentelijk Samenwerkingsverband West Brabant
 • Jaargang 2003 lid van De Derde Kamer, lid themagroep Besteding ontwikkelingsgeld

Huidige politiek bestuurlijke functie:

 • Vanaf 1986 gemeenteraadslid der gemeente Bergen op Zoom namens de lokale groepering Bergse Sociaal Democraten; van maart 2002 tot maart 2006 van de gecombineerde fractie D66/BSD, vanaf maart 2006 van de BSD fractie

Ervaring rekenkamer(commissie) functies:

 • In de jaren 2005-2006 lid rekenkamercommissie gemeente Maasbracht (tot de fusie)
 • In de jaren 2005-2006 voorzitter rekenkamercommissie gemeente Heel (tot de fusie)
 • Van 2006 tot april 2008 voorzitter rekenkamercommissies gemeenten Cuijk en Sint Anthonis (beëindigd vanwege de aanvaarding van het DB lidmaatschap van het waterschap Brabantse Delta
 • Van 2006 tot eind 2010 (tot de gemeentelijke herindeling) voorzitter gezamenlijke rekenkamercommissie gemeenten Breukelen, Abcoude, Loenen aan de Vecht
 • Van 2006 tot eind 2010 voorzitter rekenkamercommissie gemeente Bergen (L)
 • Van 2006 tot februari 2012 voorzitter rekenkamer K5 gemeenten (Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk aan de IJssel, Schoonhoven, Vlist)
 • Van 2007 tot eind 2011 (tot de fusie) vice-voorzitter rekenkamercommissie gemeente Niedorp
 • Van 2006 tot eind 2011 (tot de fusie) vice-voorzitter rekenkamercommissie gemeente Harenkarspel

Huidige rekenkamer(commissie) functies:

 • Vanaf 2005 voorzitter rekenkamercommissie gemeente Zoeterwoude
 • Vanaf 2006 voorzitter rekenkamercommissie gemeente Schijndel
 • Vanaf 2006 voorzitter rekenkamercommissie gemeente Haaren
 • Vanaf 2006 voorzitter rekenkamercommissie gemeente Mook en Middelaar
 • Vanaf 2007 voorzitter rekenkamercommissie gemeente Venray
 • Vanaf 2007 vice-voorzitter rekenkamercommissie gemeente Maasgouw
 • Vanaf 2008 voorzitter rekenkamercommissie gemeente Landerd

Ervaring bestuurlijke functies in het bedrijfsleven:

 • Van 1993 tot 2000 lid van de Kamer van Koophandel te Breda namens de FNV Bondgenoten; fractievoorzitter werknemersgeleding (12 man sterk) met vertegenwoordigers van het FNV, CNV, Unie BLHP en VHP, o.a. lid van de commissies toerisme & recreatie en RO & milieu
 • Van 1993 tot eind 1997 lid van de commissies Ruimtelijke Ordening en Milieu van de PSK (Provinciale Samenwerkende Kamers van Koophandel Noord-Brabant); van oktober 1995 tot eind 1997 tevens lid van de commissie Nutsbedrijven
 • Van 1998 tot eind 2000 lid van de commissie Nutsbedrijven van de BSK (Brabantse Samenwerkende Kamers van Koophandel, de rechtsopvolger van de PSK)
 • Van 1996 tot eind 2000 lid van de Raad van Advies van de PNEM Energie Verkoop (Provinciale Noord-Brabantse Energie Maatschappij)
 • Van 2002 tot eind 2004 lid van het Sociaal-Economisch Overlegorgaan Brabant (SEOB)
 • Van 2002 tot eind 2004 lid van de Raad van Commissarissen van de N.V. Vliegveld Seppe
 • Van 2002 tot eind 2004 lid van de Reconstructiecommissie De Baronie en per september 2003 tot eind 2004 lid van de gebiedscommissie Brabantse Delta.
 • Van 2002 tot eind 2005 lid van de Kamer van Koophandel te Breda namens de FNV tevens lid van het dagelijks bestuur. Van 2002 tot eind 2004 plv.-voorzitter.
 • Van oktober 2003 tot oktober 2011 lid van de UWV (voorheen CWI) ontslagcommissie District Zuid-West Nederland.

Ervaring bestuurlijke functies waterschappelijk:

 • Van 1993 tot eind 1994 (tot de fusie) lid van het Algemeen Bestuur van het Waterschap Zoomvliet namens “gebouwd”
 • Van 1995 tot eind 2003 (tot de fusie) lid van het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Westelijk Noord-Brabant namens “bedrijfsgebouwd”
 • Van 1996 tot eind 2003 (tot de fusie) lid van het Algemeen Bestuur van het Waterschap Scheldekwartier namens “gebouwd”
 • Van januari 2000 tot eind 2001 (tot de fusie) lid van het Algemeen Bestuur van het Zuiveringsschap Rivierenland namens “bedrijfsgebouwd”
 • Van 1999 tot eind 2004 (tot de fusie) lid van het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch, namens “bedrijfsgebouwd”
 • Geheel 2005 lid van het Algemeen Bestuur van het Waterschap Rivierenland, namens “bedrijfsgebouwd”
 • Van april 2002 tot april 2006 lid van het Algemeen Bestuur van het Waterschap Zeeuwse Eilanden namens “bedrijfsgebouwd”
 • Vanaf september 2003 tot eind 2007 lid van het afdelingsbestuur Zuid van het Waterschap Rijn en IJssel namens “ingezetenen”
 • Van 2004 tot eind 2008 lid van het Algemeen Bestuur van het Waterschap Brabantse Delta namens “bedrijfsgebouwd”

Huidige bestuurlijke functies waterschappelijk:

 • Per januari 2009 lid van het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Brabantse Delta namens Ons Water/ West-Brabant Waterbreed.

Medezeggenschap:

 • van 1972 tot 1974 voorzitter jongerencommissie
 • van 1975 tot 1978 lid OR, de periode 1975/1977 secretaris
 • van 1990 tot 2005 lid OR, van 1992 tot 1998 voorzitter
 • van 1992 tot juli 2000 lid groepsondernemingsraad AKZO-Nobel Coatings, vanaf 1995 vice-voorzitter, vanaf 1999 voorzitter
 • van 2000 tot 2005 lid groepsondernemingsraad AKZO-Nobel Chemicals
 • van 1993 tot 2005 lid Centrale Ondernemingsraad AKZO-Nobel Nederland
 • van 1997 tot 2005 lid Europese Ondernemingsraad AKZO-Nobel, vanaf 2001
 • lid dagelijks bestuur op GOR- en COR-niveau voorzitter van de financieel economische commissie en lid commissiedagelijks contact.

Diversen:

 • Sedert maart 1981 houder (als uitvinder) van een milieupatent, te weten United States Patent nr. 4255464
 • 1978 – 1988 eigenaar/exploitant parttime postzegel- en muntenwinkel in Bergen op Zoom, handelsreg.nr. 35899
 • Van 1998 tot eind 2001 (tot fusie) lid van het Bestuur van de Bosgroep Het Zuiden
 • Vanaf februari 2005 eigenaar Beleids- en Researchbureau Geberes
 • Van 2006 tot maart 2012 vrijwilliger inloophuis Williamstraat, Bergen op Zoom
 • Vanaf 2007 vrijwilliger jeugdmonumentendag, Bergen op Zoom

 

 

Reacties zijn gesloten.