WAAROM KATTEN OP MUIZEN JAGEN

 

    


| 13-02-2022 |

 

Waarom de katten op muizen jagen, is een Vlaamse fabel over een hebberige kat is een fabel in de traditie van Aesopus, een Griekse dichter (ca. 620-560 v.Chr.) die bekendheid verwierf door zijn fabels (verhalen) waarin dieren zich gedragen als mensen (personificatie). Het gaat daarbij vooral om de moraal van het verhaal.

Waarom de katten op muizen jagen

Op een dag besloten de kat en de muis te gaan samenwonen. Ze zochten een huisje, kochten meubels en trokken erin. In die tijd waren de dieren nogal vooruitziend. Ook de kat en de muis spaarden wat ze sparen konden, met het oog op de komende winter. Na een paar weken hadden ze al een pot vet achter de hand. Waar zouden ze die opbergen? De muis stelde voor de pot vet in de kerk te verstoppen. Dat gebeurde.

Een poosje daarna zei de kat bij het opstaan dat hij naar de stad moest om zijn zuster op te zoeken die een kindje had gekregen. Toen hij ’s avonds terugkwam, stond de muis in de deur en zei: “Dag vriend, alles goed met moeder en kind?” – “Het kon niet beter.” – “En hoe heet het kleintje?” – “Pas-begonnen,” antwoordde de kat. “Wat een vreemde naam, die heb ik nog nooit gehoord.” – “Maar onder het kattenvolk is die naam toch in gebruik,” besloot de kat.

Een paar weken later moest de kat opnieuw naar de stad. Nu had een van zijn andere zusters een kleintje gebaard. Tegen de avond was de kat weer terug en op de vraag van de muis antwoordde hij dat de kleine ‘Half-op’ heette. “Wat een leuke namen,” mompelde de muis, zonder er verder over na te denken.

Dagen gingen voorbij, tot de kat opnieuw een dag naar de stad moest. Weer was een van zijn zusters bevallen. De muis lag al in bed toen de kat thuiskwam en vertelde dat het kind ‘Heel-op’ heette. De muis knikte bij het horen van die naam, maar zweeg. Ze was gewend geraakt aan vreemde namen.

In de maanden die volgden, hoefde de kat niet meer naar de stad. Er waren ook geen blijde gebeurtenissen meer in zijn familie. De winter kwam. Er viel een dik pak sneeuw en het vroor dat het kraakte. Eten werd met de dag schaarser en de nood kwam aan de man. Omdat de kat erover bleef zwijgen, bracht de muis het gesprek op de pot vet die zij hadden gespaard. “Wat vind je, zullen we onze spaarpot aanspreken?” – “Spaarpot?” herhaalde de kat kortaf. “Je weet wel, de pot vet die we in de kerk hebben verstopt.” – “O ja,” antwoordde de kat onverschillig. “Kom op, we gaan hem halen.”

De muis stond raar te kijken toen ze de pot leeg vond. Nu begreep ze ook de namen van de kindertjes waarvoor de kat steeds naar de stad moest: Pas-begonnen, Half-op en Heel-op. De muis werd kwaad en verweet de kat zijn hebberigheid en diefachtigheid. Want de pot vet was voor de helft toch ook van haar!

De kat liet zich niet de les lezen. Hij ontstak in drift, greep de muis en beet het arme beest de kop af. Om die wrede dood uit te wissen, at hij de muis met huid en haar op. Het muizenvlees smaakte hem zo goed dat hij sindsdien op de muizenjacht ging. En dat doen de katten tot op de dag van vandaag.

Moraal

Om met Bertolt Brecht te spreken “Erst kommt das Fressen, und dann kommt die Moral.” Een citaat uit Die Dreigroschenoper. Soms denk ik dat dit ook de filosofie is van veel politici. Eerst de stemmen binnen halen en dan maar zien of ze zich aan de beloften houden. Laat zich bij de gemeenteraadsverkiezingen weer verleiden? Kijk eens terug naar wat ze werkelijk deden de afgelopen tientallen jaren.

Harrebomée zou zeggen: “Betrouw de liên, maar weet wel wiên” (weet wie je kan vertrouwen).

 

Louis van der Kallen.Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *