DE VOS EN DE BOK

 

    


| 08-08-2021 |

 

Aesopus, vaak ook Aisopus genoemd was een Griekse dichter (ca. 620-560 v.Chr.) die bekendheid verwierf door zijn fabels (verhalen) waarin dieren zich gedragen als mensen (personificatie). Het gaat daarbij vooral om de moraal van het verhaal.

De vos en de bok

Een vos was in een put gevallen en kon er niet meer uitkomen. Later passeerde een dorstige bok de put. Hij zag de vos en vroeg of het water goed smaakte. De vos greep de gelegenheid aan en prees het water uitbundig. ”Het is heerlijk”, zei hij, “Je moet er ook in springen.” Omdat hij naar water smachtte, sprong de bok, zonder er verder over na te denken, in de put. Nadat hij zijn dorst gelest had, overlegde hij met de vos hoe ze naar boven konden komen. De vos deed een voorstel: “Ik heb een oplossing bedacht om ons hieruit te redden.” Zet jij alsjeblieft je voorhoeven tegen de wand en richt je horens op, dan klim ik op je rug. Later trek ik jou wel op.” De bok gaf maar wat graag gehoor aan dit verzoek en de vos klauterde via zijn poten op de rug, zocht vervolgens steun op de horens en belandde met een sprong op de putrand. Toen hij ervandoor wilde gaan, verweet de bok hem dat hij zich niet aan de afspraak had gehouden. Daarop draaide de vos zich om en riep: “Hé vriend, als je zoveel hersens had gehad als haren in je sik, was je pas naar beneden gesprongen als je had bedacht hoe je weer boven zou kunnen komen.”

Moraal

Bezint eer gij begint. En om met Harrebomée te spreken: Betrouw de liên, maar weet wel wiên. Dat geldt zeker ook als je (politiek) gaat samenwerken of een kandidatenlijst opstelt voor de komende raadsverkiezingen. Als de nieuwgekozenen daarna zich afsplitsen of zich aansluiten bij een andere partij en daarmee in feite kiezersbedrog plegen is het zuur voor de partij die verlaten is en voor de kiezer. Maar zeker ook slecht voor de bestuurbaarheid van de gemeente. Versplintering en kiezersbedrog is niet goed voor de kwaliteit van de besluitvorming en maakt de samenwerking er niet makkelijker op.

 

Louis van der Kallen.Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *