KOOP LOKAAL/EEN KRABBEN EURO?

 

    


| 22-07-2021 |

 

Soms krijg je als raadslid iets toegestuurd waarbij je jezelf de vraag stelt: “kan of moet ik hier iets mee?” Zo kreeg ik op zaterdag 17 juli 2021 in de brievenbus het boekje “De Koop Lokaal Booster”, uitgegeven door Social Trade Organisation (STRO). Het boek vertelt onder andere hoe het stimuleren van ‘lokaal kopen’ in Preston (een twee keer zo groot stadje als Bergen op Zoom, gelegen in Lancashire – Engeland – nabij Liverpool) door de gemeente werd opgepakt. Preston was in financieel, economische en sociaal opzicht in verval geraakt. De kredietcrises in 2008 gaf nog een extra zetje in de verkeerde richting.

Preston concludeerde: “How we spend money can make a difference” en ontwikkelde, en ging aan de slag met het “The Preston Model”. Hij was geïnspireerd door het initiatief van de The Evergreen Cooperatives of Cleveland waarbij een aantal grotere inkopers in de stad ervoor kozen om hun aankopen vooral lokaal te kopen. De gemeente Preston besloot een soort soortgelijk initiatief in de eigen gemeente te starten, dit op initiatief van een raadslid dat contact had opgenomen met Center for Local Economic Strategies (CLES). CLES is een denktank met de nodige ervaring op het gebied van samenwerken tussen en met lokale overheden met als doel gezamenlijk de lokale economie te stimuleren.

CLES ontwikkelde het Preston Model, dat in vijf à zes jaar tijd een aanmerkelijke verschuiving teweeg bracht naar meer lokaal inkopen door de gemeente Preston, door Lancashire County en door lokale organisaties en ondernemers.

Het is een voorbeeld dat navolging verdient door gemeenten en regio’s in ons land. Ik geef de collega- raadsleden mee: klik eens op de linken en bestudeer het voorbeeld dat gemeente Preston ons geeft.

Denk nu niet meteen: dat mag hier niet of Europese regelgeving staat dat in de weg. De Europese Richtlijn 2014/23/EU biedt een aantal mogelijkheden om op basis van sociale, innovatiegerelateerde of milieu-criteria gemotiveerd van aanbestedingsregels af te wijken. Lees bijvoorbeeld artikel 41 lid 1 en 2 van de Richtlijn eens.

Na de verkiezingen in maart 2022 gaan we weer aan de slag om in de gemeenten nieuwe college- en raadsprogramma’s op te stellen en daarmee hebben we de kans nieuwe initiatieven te ontplooien om onze lokale economie als een feniks te laten herrijzen na de duikvlucht tijdens de pandemie. Het Preston Model is mijns inziens de moeite van bestuderen waard. Misschien zijn we toe aan een (digitale) Krabben Euro!

 

Louis van der Kallen.


Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *