RATTEN

 

    


| 02-07-2021 |

 

Vorige week was er een kop in BNDeStem: “Ratten teisteren Kalsdonk”. In die Roosendaalse wijk hebben ratten de openbare ruimte deels overgenomen.

Eind 2019 werd de noodklok over komende rattenplagen al geluid door het Kennis en Adviescentrum Dierplagen (KAD). Het KAD verwacht na 2023 een ware plaag wanneer particulieren rodenticiden (gif) niet meer mogen kopen en andere alternatieven zoals alfachloralose minder effectief zijn. Het alternatief, het inhuren van professionele plaagbestrijders is niet voor iedereen financieel haalbaar. Ook was de verwachting in 2019 dat de muizen en rattenplagen steeds verder zouden toenemen. Gemeenten investeren steeds minder in het onderhoud van de buitenruimte en in de bestrijding van zwerfaval. Zwerfafval bevat vaak etensresten. En ratten eten vrijwel alles. Daarom vind je overal waar eten te vinden is bruine en zwarte ratten. En met de reproductiesnelheid en het aanpassingsgedrag van ratten kunnen hun populaties snel toenemen.

Ratten in en rond het huis kunnen overbrengers zijn van ziekten zoals leptospirose (de ziekte van Weil) en andere infectieziekten inclusief lever- en nierproblemen. Ook heeft een onderzoek van de WHO uit 2008 aangetoond dat plaagdieren zoals ratten vaak psychische klachten veroorzaken omdat het stressniveau omhoog gaat bij het zien van ratten of het horen van het knagen. Ook kan de materiele schade – bijvoorbeeld aan kabels – veroorzaakt door knaagdieren aanzienlijk zijn.

De overlast in de Roosendaalse wijk Kalsdonk kan een voorbode zijn voor wat ook andere woonwijken te wachten staat. Gemeenten zouden bij de inrichting en het onderhoud van wijken meer met de voorkoming van plaagdierenoverlast rekening moeten houden. De preventie en bestrijding van zwerfvuil vergt meer aandacht. Ook moeten mensen ervan bewust worden gemaakt dat bijvoorbeeld het voeren van de eendjes, meeuwen en duiven een keerzijde heeft. Ratten eten vaak mee.

 

Louis van der Kallen.Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *