WAAROM?


| 10-04-2021 |

 

Mijn zoon en ik doen de boekenmarkt voor het onderhoudsfonds van de Ontmoetingskerk, de protestantse kerkgemeenschap van Bergen op Zoom. Soms kom je tussen de ingeleverde boeken iets tegen waarbij je denkt: “waarom heeft iemand dat bewaard?” Dit keer een voorpagina van “Het Nieuws van den Dag” van zaterdag 23 januari 1909. Dit was één van de voorlopers van de Telegraaf. Oorspronkelijk een vrijzinnig democratische voorloper, die in 1923 fuseerde met de gelijknamige titel van de Telegraaf. Een abonnement koste toen fl 2,20 per drie maanden. Dus nog geen 9 gulden per jaar.

De artikelen op de voorpagina beschouwend blijkt er in die ruim 110 jaar niet zoveel veranderd. Een dankwoord van Hare Majesteit voor de grote giften voor de komende heuglijke gebeurtenis (de toen nakende geboorte van de toekomstige Koningin Juliana) met de aankondiging “dat de ingezamelde gelden, gegeven de omstandigheden, zulke dringende eischen worden gesteld aan de particuliere liefdadigheid, een deel zal worden bestemd ten behoeve liefdadige instellingen.” In het artikel valt mij de volgende zin op: “Wij verheugen ons hartelijk in dit koninklijk woord. En het moet ons van het hart , dat veel onverkwikkelijk gemompel en een paar verregaand onkiesche persartikelen achterwege gebleven zijn.” Ook toen waren er dus zorgen over inhoud van sommige media!

Ook Venezuela kwam voorbij op de voorpagina. Er werd bericht over een revolutionair ‘spelletje’ tussen ene Castro en Gomez. Middels een telegram uit Washington werd onze regering op deze zorglijke ontwikkeling zo vlak bij onze koloniale belangen geattendeerd. Ook toen maakte de VS zich al druk over Venezuela en zocht ze bondgenoten voor een ingrijpen in hun ‘achtertuin’.

Verder op de voorpagina een artikel over “Verkiezingszeden in het Zuiden”. Waarin schande wordt gesproken over het niet sluiten van dranklokalen. “Er is een Drankwet die wenscht, dat op dagen, waarop misbruik van drank te vreezen is, de dranklocaliteiten zullen worden gesloten. Alles blijft open, omdat de gemeentelijke autoriteiten zelf aan de drankbedeeling en omkooping met drank niet vreemd zijn.” “Waarom past men die wet niet met alle gestrengheid toe? Waarom vervolgt men dergelijk schandalen niet te vuur en te zwaard. En waarom neemt men het werk om de mensen beter en verstandiger te maken niet met wat meer ijver ter hand?” De slot conclusie van de artikel was: “Niet het socialisme is de groote plaag van Zuid-Limburg, maar drank, veiligheid en beginselloosheid.” Het is maar dat de lezer het weet. Dat losbandige zuiden.

Een ander hoofdartikel was gewijd aan de komende fusie tussen de Vrijzinnig-democraten en het Algemeen Nederlands Werkliedenverbond. Wat was het probleem? De nieuw combinatie zou weleens kunnen gaan eisen dat de Tienurendag omgezet zou worden naar een acht-uren-dag. Welk een ongehoorde eis zeker gecombineerd met het verlangen naar een “Staatspensionneering”.

Het rare is; die eisen worden weer actueel. Voor velen is een werkdag van tien of meer uren weer aan de orde. En ook menige ZZP’er bouwt geen pensioen op.

In huize Van der Kallen ontstond zowaar met het denken over de raadsverkiezingen volgend jaar een discussie. De BSD wordt steeds diverser. Wordt het dan geen tijd voor een andere naam. Die meer recht zou dan aan de kleurenrijkdom van de partij en hoe zij werkt. Onder het moto je was 45 jaar lid van de VPRO (de vrijzinnige protestante radio omroep) misschien is de BVD iets: de Bergse Vrijzinnige Democraten! Het imago van de BSD klopte volgens de spreker ook met het imago van de echte BVD en ach het scheelt maar één letter. Ik moet erkennen dat Van der Kallens altijd wel iets van dat vrijzinnige hebben, we laten ons niet opsluiten in een vastomlijnd (politiek) gedachtehokje. Maar de BSD naam opgeven is vooralsnog voor mij een brug te ver. Daar moeten mijn opvolgers nog maar eens over denken.

 

Louis van der Kallen.

 


Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.