MIJN WERELD IS VERANDERD 3

 

    


| 04-03-2021 |

 

 

Recent schreef ik het artikel “AMERICA IS BACK, AMERICA IS BACK” naar aanleiding van een rede van de nieuwe Amerikaanse president. De afgelopen maanden wordt steeds duidelijker dat wat eens de trotse USA was nu een moreel zinkend schip is. De USA is democratisch in verval en is steeds verder afgedreven van ‘normale’, democratische waarden. Eén van de twee grote de politiek bepalende partijen is moreel gezonken en steeds meer gebaseerd op leugens en complottheorieën.

De GOP (de republieken) – een partij die zo weer aan de macht kan komen – heeft veel maffiose trekjes. De GOP geeft er geen blijk van zichzelf te kunnen of te willen zuiveren. En gaat ‘vrolijk’ op pad de macht te heroveren met leugens en met hulp van extreem rechtse, fascistoïde groeperingen. Het Amerikaanse verkiezingssysteem voldoet eigenlijk in de verste verte niet meer aan normale democratische waarden. De afgelopen 30 jaar heeft de GOP landelijk niet één keer de ‘popular vote’ gewonnen, zelfs niet als ze de presidentsverkiezingen wonnen, de meerderheid van de zetels haalden in de senaat of in het huis van afgevaardigden. Toch heeft die partij een 2/3 meerderheid in het totaal verpolitiekte Hooggerechtshof. In de senaat heeft de GOP 50 zetels (50%). In de staten die die 50 GOP senatoren vertegenwoordigen woont circa 20 % van de bevolking. Hoe gek kan het zijn!

Dit kan in een electoraal systeem dat sinds de oprichting van de USA in 1776 nauwelijks is veranderd. Dat alleen al op basis van de financiering van verkiezingscampagnes van individuele kandidaten – in een Nederlands context geplaatst- door en door corrupt genoemd kan worden. De GOP blinkt al jaren uit in het manipuleren van verkiezingen door het systematisch ontmoedigen en zelfs hinderen van verkiezingsdeelname door minderheden en door “Gerrymandering” van kiesdistricten waardoor zij hun verkiezingsuitslagen optimaliseren waardoor zij in een aantal parlementen van staten – in zetels – meerderheden behouden terwijl de andere partij veel meer stemmen behaalt. De afgelopen weken heeft de GOP in circa twintig staten voorstellen ingediend met maar één doel: stemmen ontmoedigen en het kiesrecht van groepen die vermoedelijk overwegend niet op de GOP stemmen aan te tasten.

De USA is vermoedelijk militair nog het machtigste land ter wereld, maar gedraagt zich als pestkop op het schoolplein. Tal van verdragen hebben hun betekenis verloren of zijn nooit effectief geworden omdat de USA weigert om zijn ‘soevereine’ rechten te laten aantasten. Tal van voorbeelden zijn er te noemen: het Anti Ballistic Missile (ABM) Treaty, het Kyoto protocol, het Vrouwenverdrag, het Verdrag inzake de Rechten van het Kind, het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten, het Verdrag Chemische wapens, het Landmijnenverdrag, het VN-zeerechtverdrag; ten slotte erkent de USA het Internationale Gerechtshof niet. De USA lijkt net als voorzitter Mao Zedong te denken dat ‘HET RECHT’ uit de loop van een geweer komt.

Dat is onze bondgenoot? Dat is waar wij, Nederland bondgenootschappelijk mee samenwerken om democratische waarden te handhaven en te verspreiden? Werkelijk?

Het wordt tijd dat de Nederlandse politiek de keuze maakt om uit de NAVO te treden. Wij kiezen de leiders van andere landen niet. Maar we bepalen wel zelf wie onze vrienden zijn en met wie we in een bondgenootschap verbonden blijven. Gezien wat artikel 5 van het NAVO verdrag kan betekenen, is het geboden nu uit de NAVO te treden. Voor mij is het een soort van verraad aan wat eens mijn uitgangspunten waren: respect en loyaliteit aan de bevrijders van ons volk. Maar ik moet ook trouw blijven aan het andere uitgangspunt van mijn moeder: nooit, nee nooit willen we deelgenoot zijn of worden van waar het fascisme in de jaren dertig toe heeft geleid. Dat nooit meer! De USA is een staat waar de democratie en de moraliteit in ontbinding zijn. Willen wij echt ‘vriendjes’ blijven met de pestkop van de wereld, die zich niets gelegen laat liggen aan verdragen en rechten waar anderen aan gehecht zijn en die ze hogelijk waarderen?

Diep in mijn hart weet ik dat mijn moeder mij vergeeft. Want mijn wereld is veranderd.

 

Louis van der Kallen.

Vredespaleis, ‘s- Gravenhage, gemaakt door.


Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.