MIJN WERELD VERANDERT

 

    


| 02-03-2021 |

 

 

De wereld verandert in een enorm tempo. De natiestaten zijn aan het verbrokkelen. Landen vallen soms zelfs in zeer veel brokstukken uiteen. De Sovjet-Unie, Joegoslavië en Tsjecho-Slowakije zijn niet meer en zelfs het Verenigd Koninkrijk lijkt in staat van ontbinding. Zo’n honderd jaar geleden viel de Habsburgse dubbelmonarchie uiteen in vele brokstukken toen de houdbaarheidsdatum verstreken bleek. Ook bij Europese Unie lijkt de houdbaarheidsdatum in zicht te komen.

Taal was ooit een verbindende factor. Maar na meer dan vijftig jaar immigratie lijkt ook dat niet meer een bindingsfactor van belang. Is er sprake van een nakende doodstrijd van de natiestaat? Religie, ideologie, tradities en een gemeenschappelijke geschiedenis worden door grote groepen burgers niet meer ervaren en gezien als bindingsfactoren van belang.

Hardnekkig zijn er pogingen van politici – vaak om electorale reden –  zich vast te klampen aan ‘kreten’ als soevereiniteit, onafhankelijkheid en autonomie om het tij van de afbrokkeling te keren. Het is een sirenenzang die vooral in vermolmde instituten wordt gezongen zoals in de Verenigde Naties, waar nauwelijks nog sprake is van “vereniging”. De samenstelling van de V.N. is gebaseerd op rivaliserende landen (economische blokken) wier wezen volgens hun ‘leiders’ lijkt te bestaan in soevereiniteit en onafhankelijkheid.    

Worden de grenzen weer opgetrokken? Hoe gaan we als steden dan samenwerken? Want de pure autarkie van de ‘soevereine’ staten zal niet blijken te werken. Het VK, straks misschien alleen Engeland, wordt vermoedelijk een dure en pijnlijke les voor de onderdanen van een blonde grappenmaker. Of laten de steden zich gelden?

Als rijken in het verleden centraliseerden of zich isoleerden, verbonden steden zich over de formele grenzen heen. De ‘poleis’ ontwikkelden dan richting autonomie. Voorbeelden zijn de Ionische Bond (zevende en zesde eeuw voor Christus), de Delische Bond (opgericht circa 480 Jaar voor Christus) en de Hanze stedenliga (opgericht in 1157). Daarna volgde vele stedelijke liga’s. Zoals de Lombardische Liga, de Wendische Stedenbond en de Zwabische Liga.

In deze veranderende wereld voelt dit in Rotterdam geboren Bergse raadslid wel iets voor een moderne stedenbond waarin net als vroeger het gezamenlijke stedelijk-economische belang wordt herkend, erkend en behartigd. Ik denk dan aan de herkenning en erkenning dat de geschiedenis van Bergen op Zoom is verbonden met de Schelde en haar mogelijkheden als vaarroute. Nu is het een feit dat de stad gelegen is aan de drukste zoetwatervaarroute van Europa, de Rijn-Schelde verbinding of wat breder denkend de route Rotterdam-Parijs. Denk groot en besef je bescheiden positie. Ik zie onze burgervader wel als de organiserende voorzitter van de Robapa Liga (ROTTERDAM BERGEN o.Z. ANTWERPEN PARIJS), die Bergen op Zoom haar positie als havenstad teruggeeft met twee mooie insteekhavens in de Auvergne Polder waarin de drie andere deelnemende steden erkennen dat investeren in milieuvriendelijke scheepvaart en havens de toekomst zijn.   

 

Louis van der Kallen.

Foto genomen uit het document “DE MENS ACHTER DE POLITICUS LOUIS VAN DER KALLEN” op YouTube.


Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.