AESOPOS FABELS: ZEUS EN HET VAT VOL ZEGENINGEN

 

    


| 23-02-2021 |

 

Aesopus, vaak ook Aisopus genoemd was een Griekse dichter (ca. 620-560 v.Chr.) die bekendheid verwierf door zijn fabels (verhalen) waarin dieren zich gedragen als mensen (personificatie). Het gaat daarbij vooral om de moraal van het verhaal.

Zeus en het vat vol zegeningen

Zeus had alle zegeningen in een vat gestopt en dat aan een mens toevertrouwd. Deze wilde, nieuwsgierig als hij was, wel eens weten wat erin dat vat zat en hij deed het deksel open. Direct stegen alle zegeningen op naar de goden. Voor de mensen bleef de hoop achter die hun de ontsnapte zegeningen in het vooruitzicht stelt.

Moraal

In slechte tijden is de hoop al wat ons moed geeft. Hoop doet leven. Wat wijsheden van Harrebomée: “Hoop en troost zijn twee zaken, Die droeve harten blijde maken,” en “Die alleen op hoop leeft, sterft van de honger,” en “Het anker onzer hoop is in geene vasten grond gehecht.” Ik leef liever op vaste grond en ga liever uit van de feiten en leg mijn lot en toekomst liever in handen van degenen die ik op basis van ervaringen en hun wijsheid vertrouw.

Wat betekend het voorgaande voor uw keuze straks met het rode potlood?

 

Louis van der Kallen.


Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.