AESOPOS FABELS: DE VOS EN DE HOUTHAKKER

 

    


| 15-02-2021 |

 

Aesopus, vaak ook Aisopus genoemd was een Griekse dichter (ca. 620-560 v.Chr.) die bekendheid verwierf door zijn fabels (verhalen) waarin dieren zich gedragen als mensen (personificatie). Het gaat daarbij vooral om de moraal van het verhaal.

De vos en de houthakker

Een vos was op de vlucht voor jagers. Hij zag een houthakker en smeekte hem om een schuilplaats. De houthakker nodigde hem uit binnen te komen en zich in de hut te verbergen. Even later kwamen de jagers, die aan de houthakker vroegen of hij een vos voorbij had zien komen. Met de mond ontkende de houthakker dat hij een vos had gezien, maar met zijn hand wees hij waar de vos zich had verstopt. De jagers sloegen geen acht op zijn gebaar, ze vertrouwden hem op zijn woord en vertrokken. De vos kwam naar buiten, toen hij zeker wist dat de jagers verdwenen waren, en liep weg zonder afscheid te nemen van de houthakker. Toen de houthakker hem nariep dat hij hem niet eens bedankte voor zijn redding, antwoordde de vos: “Ik zou vast en zeker mijn dank hebben uitgesproken, als je gebaren en je optreden in overeenstemming met je woorden waren geweest.”

Moraal

Hoe vaak vertrouwen we iemand niet op zijn woord. Hoe vaak belooft een politicus of bestuurder niet de mooiste zaken terwijl uit de daden iets geheel anders blijkt. De aanhangers van Feyenoord zingen niet voor niets: “geen woorden maar daden.” Om met Harrebomée te spreken “Schoone woorden zonder meenen, die verraders u verleenen.” Trouw moet blijken. Het gaat om de daden.

 

Louis van der Kallen.

 


Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.