“AMERICA IS BACK, AMERICA IS BACK”

 

    


| 06-02-2021 |

 

Biden herhaalde de kreet deze week keer op keer. Maar de vraag is: is Amerika werkelijk “back” en zo ja, voor hoe lang?

Als politicus en mens koester je bepaalde normen en waarden. Ze zijn als het ware het fundament van je bestaan en handelen. Of misschien nog beter het cement waarmee je de ideeën in je hoofd omvormt tot ‘bouwwerken’. Vaak worden die meegegeven in je jeugd en opvoeding. Ik ben geboren vlak na de oorlog toen Nederland vanuit de fysieke, maar ook menselijke puinhopen weer werd opgebouwd en vormgegeven. Dat nooit meer! We doen het samen! We gaan een Europa opbouwen dat 1870, 1914 -1918 en 1939 – 1945 voor altijd zou uit bannen! We gingen dat doen met onze bondgenoten en bevrijders. Die bevrijders brachten niet alleen het brood dat een einde maakte aan de hongerwinter, ze brachten ook het geld om ons door de bezetter verscheurde en verwoeste landje weer op te bouwen. Het Marshall Plan! “Whatever the weather, we only reach welfare together”. Ook politieke weersveranderingen zouden we weerstaan.

In die geest ben ik opgegroeid, waarbij mijn moeder me op de oorlogsbegraafplaatsen en bij herdenkingen inprentte altijd respect te hebben voor de offers die andere volkeren (onze bevrijders) hadden gebracht. Al die kruisen en stenen met namen waren jongens en mannen die vaders, moeders, broers en zussen en grootouders hadden en misschien zelfs kinderen die zouden opgroeien zonder hun vader. Later ben ik gaan beseffen dat het mede mijn plicht zou zijn het ‘dat nooit meer’- hoe bescheiden ook – vorm proberen te geven. Dat was de boodschap die mijn moeder mij had meegegeven. Ze is al meer dan 56 jaar dood, maar ik probeer te leven in haar gedachtenis.

Ieder land heeft het recht zijn eigen politieke leiders te kiezen en te bepalen met wie ze zaken doen of een bondgenootschap aan te gaan. Nederland dus ook. Sinds Trump aan de macht kwam, heb ik geen goed gevoel meer bij een bondgenoot als de USA. Kijkend naar artikel 5 van het Noord-Atlantisch Verdrag (het NAVO pact) dan vertrouw ik een land als de USA niet meer. Middels artikel 5 kunnen we in een oorlog verzeild raken met de ‘verkeerde’ vrienden als bondgenoot.

Vroeger was de USA een stabiele bondgenoot. Met betrouwbare leiders van welke partij ze dan ook afkomstig waren. Hoe betrouwbaar en grootvaderlijk Joe Biden ook overkomt, hij is slechts een passant. De recente verkiezingen hebben geleerd dat een door en door moreel verdorven man, een pathologische en narcistische leugenaar circa 74 miljoen stemmen kan halen. Dat circa 50 % van de kiezers van de Republikeinse Partij, ook wel Grand Old Party (GOP) genoemd er wel heel rare, deels fascistoïde, opvattingen op na houdt. Zo wijzen enquêtes uit. Die partij blijkt niet in staat afstand te nemen van die elementen die simpel weg niet in een ‘democratie’ thuishoren. Die partij kan over vier jaar weer aan de macht komen.

De USA is langzaam maar zeker een ‘Bokito’-samenleving geworden. “The Greatest Country in the World” is het verbale adagium van hun leiders. Met een infrastructuur die al decennia in verval is. Met wapenwetgeving die stamt uit de tijd dat de postkoets nog plotseling omsingeld kon worden door op jou scalp beluste indianen. Met opvattingen over de vrijheid van meningsuiting die tot in het extreme zijn doorgeredeneerd en er volstrekt aan voorbij gaan dat de vrijheid van de één vaak de onvrijheid van een ander kan betekenen. Het woord balans en respect zijn dan ver te zoeken. De eigen mening, wel of niet waar, Is dan boven alle twijfel verheven!

Met een electoraal systeem dat sinds de oprichting van de USA in 1776 nauwelijks is veranderd. Dat alleen al op basis van de financiering van verkiezingscampagnes van individuele kandidaten, in een Nederlands context geplaats, door en door corrupt genoemd kan worden. De GOP blinkt al jaren uit in het manipuleren van verkiezingen door het systematisch ontmoedigen en zelfs hinderen van verkiezingsdeelname door minderheden en door Gerrymandering van kiesdistricten waardoor zij hun verkiezingsuitslagen optimaliseren waardoor zij in een aantal parlementen van staten meerderheden behouden terwijl de anderen partij veel meer stemmen haalt.

“The Greatest Country in the World” staat alleen op het lijstje van overgewicht echt aan de top. En staat ook aan de top als het gaat om de langste rijen voor een voedselbankuitgiftepunt. Het land met naar hun zeggen beste gezondheidssysteem staat volgens een Bloomberg onderzoek qua gezondheid op de 34e plek en qua levensverwachting op de 37e plek van de ruim 200 landen in de wereld.

De GOP- een partij die zo weer aan de macht kan komen – heeft veel maffiose trekjes. Feitelijk doe ik daar de maffia mee tekort. Dat is naar het schijnt nog een organisatie met ‘eer’. De vraag of Amerika Back is, is voor mij snel beantwoord. Joe Biden verdient enig krediet. Maar het Amerika dat tot twee keer toe Europa bevrijdde is nog heel ver weg. Is zeker niet BACK. De GOP geeft er geen blijk van zichzelf te kunnen of te willen zuiveren. En gaat ‘vrolijk’ op pad de macht te heroveren met leugens en hulp van extreem rechtse, fascistoïde groeperingen.

Het wordt tijd dat de Nederlandse politiek de keuze maakt om uit de NAVO te treden. Wij kiezen niet de leiders van andere landen. Maar we bepalen wel zelf wie onze vrienden zijn en met wie we in een bondgenootschap verbonden blijven. Gezien wat artikel 5 van het NAVO verdrag kan betekenen, is het geboden nu uit de NAVO te treden. Voor mij is het een soort van verraad aan wat eens mijn uitgangspunten waren, respect en loyaliteit aan de bevrijders van ons volk. Maar ik moet ook trouw blijven aan het andere uitgangspunt van mijn moeder: Nooit, nee nooit willen we deelgenoot zijn of worden van waar het fascisme in de jaren dertig toe heeft geleid. Dat nooit meer!

Diep in mijn hart weet ik dat mijn moeder mij vergeeft. Want mijn wereld is veranderd.

 

Louis van der Kallen.


    

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.