GEZONDHEID/ POST-CORONA SUGGESTIES

 

    


| 12-01-2021 |

 

Over ruim een jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen, die zullen zeker gaan over het gebrek aan geld, hoe het zover gekomen is en in verband daarmee ook over wat het allemaal kost en vooral over hoe en door wie het moet worden betaald, over de belastingen dus!

Toch is het dan ook de tijd om na te denken over andere zaken. Bijvoorbeeld over gezondheid! Zeker in de dan hopelijk post-coronatijd. Want een deel van de gezondheidsproblemen die er nu zijn zullen er na corona nog zijn en vermoedelijk zelfs gegroeid zijn. Want de stress in de samenleving is gegroeid en menigeen is ongezonder gaan leven door de stress (meer binnen zitten, meer roken, meer en calorierijker eten) met alle gevolgen van dien.

Onderzoek van het CBS laat zien dat de gezondheidsverschillen tussen bewoners van ‘goede’ (rijkere) en ‘slechte’ (armere) wijken enorm zijn. Bewoners met als hoogst genoten opleiding VMBO leven ruim zes jaar korter dan hoogopgeleiden. Bovendien ervaren de laagopgeleiden circa vijftien jaren minder in goede gezondheid dan hun HBO of universitair geschoolden. Deze ‘ongelijkheid’ is de afgelopen jaren steeds verder gegroeid en de vrees bestaat dat deze ‘ongelijkheid’ door de coronacrises verder gegroeid zal blijken.

Aanvaard de gemeentelijke politiek het als vanzelfsprekend en onafwendbaar dat, wie arm is en/of laagopgeleid ongezonder is en eerder sterft dan een hoogopgeleide en/of rijkere plaatsgenoot?

De gezondheidsverschillen zijn een heel ingewikkelde spaghetti van problemen en oorzaken die grotendeels met elkaar verbandhouden. Roken, goedkope calorieën (vet), weinig beweging, slechtere huisvesting, onzekerheidsstress, gebrek aan groen, vaak slechte luchtkwaliteit, hittestress, gebrek aan dagbesteding (werk) en vele andere factoren kunnen allemaal een rol spelen.

Bij veel van die factoren kan een gemeente een rol spelen en vaak heeft zij een rol. Soms zijn het simpele zaken. Bijvoorbeeld de weekmarkt. Waarom op één plek? Waarom niet meerdere keren in de week burgers de “goedkoopte” en de versheid van de markt bieden als strijd tegen het overgewicht en te ongezonde voeding? Het groenbeheer in de gemeente kan anders. Meer gericht op behoud en het herstellen van de groene longen in de stad ter verbetering van de luchtkwaliteit en ter aanpak van de hittestress. Maar ook herstel van het groen om burgers uit te nodigen meer naar buiten te gaan met gratis vitamine D–aanbod van de zon en ter laving van het verlangen naar rust en groen. Bij vergunningverlening van bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden meer aandacht voor het beperken van overlast. Alleen al het verschuiven van werkuren kan de ervaren overlast beperken. Maar ook hoe omgegaan wordt met de bijstand en schuldhulpverlening, kan helpen noden te ledigen door simpel het hanteren van menselijkheid. Het voorbeeld van Wijdemeren laat zien dat regelgeving en de uitvoering daarvan voorbij kan gaan aan menselijke normen en waarden. Ouders of grootouders beperken in hun hulp aan kinderen en kleinkinderen gaat voorbij aan diep menselijke waarden. Hun hulp mag nooit feitelijk tot schade leiden voor de ontvangers. Het kan en moet anders in veel gemeenten. Nu is het zaak over de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2022 na te denken. Er is ook een website voor postcorona suggesties. https://postcoronamovement.com/ en een facebookpagina met het zelfde doel https://www.facebook.com/groups/postcorona

Laat mij weten wat uw post coronasuggesties zijn. 

 

Louis van der Kallen.


    

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.