AESOPOS FABELS: HET PAARD EN HET HERT

 

    


| 25-11-2020 |

 

Aesopus, vaak ook Aisopus genoemd was een Griekse dichter (ca. 620-560 v.Chr.) die bekendheid verwierf door zijn fabels (verhalen) waarin dieren zich gedragen als mensen (personificatie). Het gaat daarbij vooral om de moraal van het verhaal.

Het paard en het hert

Een paard liep door de weide naar een bron om te drinken. Daar kwam een hert aangerend over de vlakte. Het dier vertrapte het gras en maakte het water troebel. Het paard wilde zich op de boosdoener wreken, maar kon niet even hard lopen als het hert. Daarom riep het de hulp van een jager in. Deze beloofde grif dat hij zou helpen op voorwaarde dat hij een bit in de mond van het paard mocht doen en op zijn rug mocht zitten. En zo geschiedde. Het hert werd door de jachtspeer getroffen en lag dood op de grond. Toen drong het tot het paard door dat hij een knecht van de jager was geworden.

Moraal

Door eigen onmacht word je soms verleid tot het onder voorwaarden aanvaarden van ‘hulp’ van een ‘deskundige weldoener’. En dan kan blijken dat de ‘weldoener’ je in werkelijkheid geknecht heeft en je warme, vertrouwde, en eeuwen oude stal verkoopt aan de hoogste bieder. Je gaf hem immers de vrije hand!

 

Louis van der Kallen.


Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.