NU KEUZES MAKEN

 

    


| 19-11-2020 |

 

 

De 1e Begrotingswijziging 2021 bevat een heleboel bezuinigingsvoorstellen waarover uiteindelijk de fracties van de gemeenteraad moeten beslissen. Wat wel, wat niet, wat onder voorwaarden, maar vooral ‘hoe’.

In de raadsvergadering van 25 mei 2020 in de Maagd had ik het al uitgebreid over de wenselijkheid van het invullen van het ‘hoe’. Het filmpje hiervan kunt u onder aan mijn publicatie bekijken. We zijn nu bijna zes maanden verder. Het ‘hoe’ blijkt in deze 1e Begrotingswijziging 2021 vooral financieel uitgewerkt. Immers, je kan wel een 20 % generieke korting op subsidies opschrijven maar als je de gevolgen niet kent bij de subsidieontvangers is het vooral een boekhoudkundig proces. Terwijl alles waar we als gemeente geld aan uitgeven gaat over mensen en daarmee over de samenleving. Al die getallen hebben gevolgen en dan is het de vraag wat voor stad, dorp, gemeente of gemeenschap willen we zijn? Zonder daar een visie op te hebben, is het kiezen c.q. beoordelen wat goed is in de gegeven omstandigheden heel moeilijk en is de kans op fouten en spijt achteraf groot.

Bij gebrek aan een door de gemeenteraad vastgestelde visie beginnen we daar zelf als BSD-fractie maar aan. De ’10 gouden regels’ geven – naar ons gevoel – vooral een financieel toetsingskader en geen maatschappelijk toetsingskader. Als sociaaldemocratische partij hebben wij behoefte aan een toetsingskader waarin we eerst de vraag stellen (en beantwoorden) wat voor samenleving wij willen zijn. De stip op de horizon. Nu is dat een vraag die nog heel breed is. Omdat een groot deel van de voorgestelde maatregelen zich richten op de ‘cultuur-’sector ga ik in dit stuk daar op in.

Wat voor cultuurgemeente zijn we en willen we zijn, en hoe passen de maatregelen daar in? Bergen op Zoom heeft door zijn monumenten en evenementenrijkdom een toeristisch profiel. Hoe dat in de loop der tijd gegroeid is, heeft een aantal fundamenten. Er is een breed scala aan monumenten met een aantal parels in de kroon zoals onder andere het Markiezenhof, het stadhuis, de gevangenenpoort en het oude gemeentehuis van Halsteren. Mede door de kwalitatief hoogwaardige gemeentelijke muziekschool hebben we een rijke muzikale en culturele traditie ontwikkeld waardoor de Vastenavond tradities in al zijn vormen van hoog niveau is. Veel verenigingen zijn daardoor tot bloei gekomen. Ook de museumfunctie van het Markiezenhof past in de culturele ontwikkeling die Bergen op Zoom heeft doorgemaakt. Ook de onderwijselementen van Gebouw T en omgeving passen daarbij. Allemaal voegen ze belangrijke elementen toe aan de cultuurgemeente Bergen op Zoom en daarmee aan de toeristische aantrekkelijkheid van Bergen op Zoom.

En hoe past schouwburg de Maagd daarin? Wat voegt, ten opzichte van de hier voor genoemde elementen, de schouwburg toe aan de toeristische aantrekkelijkheid van Bergen op Zoom?

Wat gaan we missen als de Muziekschool verdwijnt of door privatisering voor velen onbetaalbaar wordt? Wat gaan we missen als de museumfunctie van het Markiezenhof zo wordt aangepast dat het voor toeristen van minder toegevoegde waarde wordt? Wat gaan we missen als onze Vastenavondtradities verschralen? Door minder bouwen en minder muziekbeoefening.

De BSD-fractie voelt niet zo veel voor de nu voorgestelde kaasschaaf die tot verschraling leidt van veel voor Bergen op Zoom belangrijke culturele en verenigingsactiviteiten. Wij denken dat het sluiten van de Maagd een betere optie is om het grootste deel van de nu voorgestelde bezuinigingen op de culturele sector te realiseren. Waarom de Maagd sluiten? De Maagd is niet uniek. De Maagd voegt weinig toe aan onze toeristische aantrekkelijkheid. De bedrage van de Maagd aan de culturele identiteit van Bergen op Zoom is relatief beperkt en kan deels in andere gebouwen worden gerealiseerd. De meeste bezoekers van de Maagd kunnen ook naar schouwburgen in omliggende steden. De BSD -fractie schat in dat schouwburgen het de komende jaren steeds moeilijker zullen krijgen de exploitatie – die voor een fors deel bestaat uit subsidies – rond te krijgen. Door de Maagd te sluiten en het gebouw te verkopen, helpen we daarmee buurgemeenten de schouwburgfunctie in stand te houden. Door dan niet of veel minder te snijden in de andere culturele functies houden we daar de zo gekoesterde kwaliteit en uniciteit overeind.

We moeten bezuinigen. We moeten kiezen. Daarom kiest de BSD-fractie voor de kwaliteiten die van groter belang zijn voor onze culturele samenleving en van toegevoegde waarde zijn voor de belangrijke economische component toerisme.

Natuurlijk moeten ook de andere hiervoor genoemde culturele instellingen alles doen om met behoud van kwaliteit de zaken goedkoper te doen.

Zo stelde ik eind jaren negentig van de vorige eeuw, nadat ik als raadslid de taak van het controleren van de Disco-collectie had verricht, voor om na overleg met de erven Disco het deel van de collectie dat niet past in het collectiebeleid terug te geven aan de erven, over te dragen aan andere musea of te verkopen. Er zijn tal van voorwerpen die niet passen in het collectiebeleid of museumtaken van het Markiezenhof die wel ruimte vragen in het depot en tijd en onderhoudskosten vergen. Ik stelde toen ook voor om het grootste deel van de BKR aankopen (1956 – 1987) te verkopen. Toen voelde het college en de geachte collega’s er niets voor. Het is niet het grote geld, maar alle kleine beetjes helpen. Er is wel een veilinghuis te vinden die dat wil regelen.

Louis van der Kallen.


    

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.