DE ZUINIGE VIER EN HET TRACTAAT VAN VENLO 1543

 

    


| 28-05-2020 |

 

DE ZUINIGE VIER EN HET TRACTAAT VAN VENLO 1543

Wat gaat er gebeuren met het voorstel van de Europese commissie? Word in feite het Frans-Duitse voorstel, ingevuld met geldelijke schenkingen aan de zuidelijke eurolanden of houden de VIER de poot stijf. Ik voorzie een herhaling van de gebeurtenissen na het Tractaat van Venlo in 1543. Waarbij de laatste Nederlandse weerstand werd gebroken en de Nederlanden ondergeschikt en collectief leenplichtig werden gemaakt aan de leenheer Keizer Karel V en konden onze voorvaderen gaan betalen aan het weelderige Hof van Karel V in Brussel. Kortom onze zuur verdiende ‘rijkdommen’ konden we inleveren in Brussel. Herkenbaar?

Is Rutte de reïncarnatie van Karel van Egmond (Karel van Gelre), die manhaftig streed tegen de eisen van Keizer Karel V en is Merkel de reïncarnatie van Keizer Karel V (Keizer van het heilige Rooms Duitse Keizerrijk, Koning van Spanje en Heer van de Bourgondische Nederlanden en Habsburgse erflanden met gebieden o.a. in Italië) die, en na zijn dood zijn erfopvolgers, onze rijkdommen ging opeisen met uiteindelijk de tiende penning.

De vrekkige vier

De strijd van Karel van Egmond tegen de almacht van de Habsburgers in de persoon van Keizer Karel V en het dure streven van Keizer Karel V naar één machtig Europees keizerrijk kan gezien worden als een voorloper van de Tachtigjarige Oorlog. Onze strijd voor onafhankelijkheid en vrijheid van overheersing door verre buitenlandse heersers.

Nu Duitse parlementariërs die het voorstel van de VIER een provocatie noemen! Het heilige Roomse Duitse Keizerrijk lijkt te herrijzen met Merkel als keizerin en met alle keizerlijke arrogantie en dure driften van dien! Ik ben normaal geen fan van Rutte. Maar als hij met het rapier in de hand de aanvoerder wil zijn van een nieuw (protestants) Schmalkaldisch Verbond (waar Karel V bang voor was), te beginnen met de zuinige VIER, om een eind te maken aan de Roomse/Zuidelijke spilzucht, dan steun ik hem.

Karel van Egmond wilde, als rechtgeaarde Dietse heer, baas zijn in en over eigen land. Dat willen veel Nederlandse burgers nu ook. Er is niets mis met solidariteit maar wel met het belonen van structurele spilzucht.

In een land als Italië was eeuwenlang belastingontduiking een daad van nationale weerstand tegen buitenlandse heersers. Vooral afkomstig uit Frankrijk, Spanje en Oostenrijk. Nadat ze door Giuseppe Garibaldi zijn bevrijd van vreemde overheersers hebben ze in de ruim anderhalve eeuw daarna niet geleerd, net als burgers in andere landen, braaf collectief hun belastingen te betalen en de overheid te zien als iets van henzelf. Waarbij belasting betalen een vanzelfsprekendheid behoort te zijn.

Wij weigerden ook de tiende penning te betalen voor de dure machtshonger van vreemde overheersers, maar werden brave betalers voor onze overheid toen we het Spaanse juk hadden afgeworpen.

Italië, wordt nu eindelijk eens een echte staat waar alle burgers en bedrijven betalen voor de diensten van hun overheid. Als de nood, buiten de schuld van de burgers of van de gekozenen dan door rampen of plagen hoog is, wil ik best solidair zijn met roomse broeders en zusters in nood.

https://kijkopbergenopzoom.nl/column-de-zuinige-vier-en-het-tractaat-van-venlo-1543/

  
L.H. van der Kallen.


    

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.