IS HET DE RATRACE OF WAT ANDERS?

 

    


| 08-02-2020 |

| STRESS IT UP |

Volgens de CBS cijfers gaf in 2017 16 procent van de Nederlandse werknemers aan burn-outklachten te hebben. In 2014 was dat 14 procent , in 2010 13 procent en in 2007 nog 11 procent. Is het toeval dat die stijgende lijn gelijkloopt met de introductie van de IPhone die in 2007 werd geïntroduceerd. Snel gevolgd door tal van toepassingen waar bij werknemers het gevoel hebben of soms de plicht ervaren deze altijd en overal bij te houden zoals het checken van je email of een whatsappgroep van collega’s. Uit TNO onderzoek blijkt dat in 2017 ruim 45 procent van de werknemers een gebrek aan autonomie ervaren. Dat is een stijging van bijna 7 procent ten opzichte van 2007. Wordt de burn-out een beroepsziekte, verbonden aan de smartphone? Zo ja? Wat is de oorzaak. Is het de ratrace waarin werknemers stap voor stap zijn meegegaan? Of spelen ook andere factoren een rol?

Ik schreef eerder het artikel “de moderne wereld”. Mijn slotadvies in dat artikel was: “Onthaasten om weer echte welvaart te ervaren en weer een sociaal wezen te worden”. In het artikel “straling en 5G” liet ik de optelsom zien van wat de mensheid, sinds de introductie van de draadloze telegrafie (patent 1896 van Marconi), aan straling in de atmosfeer genereert. Als onderzoeker heb ik mijn hele werkzame leven gezocht naar verbanden (correlaties) tussen metingen/fenomenen/feiten. Er lijkt een verband te zijn tussen de introductie/gebruik van de smartphone een burn-outklachten. Is de oorzaak louter een sociale, of is de toegenomen elektromagnetische straling (EM Straling) rond het hoofd, van een smartphone gebruiker, ook een factor?

In mei 2015 deden meer dan 200 wetenschappers, die betrokken zijn bij onderzoek naar de biologische en gezondheidseffecten van elektromagnetische velden, een appél gericht aan de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Hierin werd opgeroepen tot het opstellen van meer beschermende WHO-richtlijnen voor elektromagnetische stralingsbronnen, en werd aangedrongen op het stimuleren van voorzorgsmaatregelen tegen blootstelling aan elektromagnetische velden en het informeren van het publiek over gezondheidseffecten.

Als burger van een land met enige graad van beschaving verwacht ik van de rijksoverheid bescherming tegen ontwikkelingen die mijn gezondheid kunnen schaden. Bij de toepassing van nieuwe technieken zoals 5G verwacht ik de toepassing van het voorzorgprincipe. De alsmaar toenemende EM straling in de atmosfeer roept veel, deels medische, vragen op. Ook over de gevolgen op de natuur wordt steeds meer duidelijk. Zelf heb ik de Partij voor de Bomen opgericht om daar meer aandacht voor te krijgen. Het komt mij dan ook vreemd over, dat als er zoveel vraagtekens zijn bij de gevolgen van 5G en EM straling de rijksoverheid besluit de 5G-frequenties te veilen met een vergunningsduur van TWINTIG jaar! Als 5G schadelijk voor de gezondheid blijkt te zijn zitten we er 20 jaar aan vast of moet het Rijk vermoedelijk miljarden aan ‘schadeloosstellingen’ betalen aan de telecom giganten. Waar is het voorzorgprincipe gebleven? Het lijkt verkocht te zijn voor korte termijn winsten!

 

L.H. van der Kallen.


    

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.