HISTORISCH BESEF?

 


 

HISTORISCH BESEF?

 

de-muntSoms lees je iets en dan denk je: waar is het historisch besef? Is dan niets meer heilig of het waard gekoesterd te worden? Wat is dan wel het erfgoed dat behouden en gewaardeerd moet worden?

Het kabinet heeft besloten de Koninklijke Nederlandse Munt te verkopen. Voor mij een teken dat ze in Den Haag ieder gevoel met onze geschiedenis als natie verloren zijn. Het muntrecht, dat wil zeggen het recht om munten te slaan, is door de geschiedenis altijd een fel begeerd recht geweest. Je was pas echt een heerser, stad of provincie als je dat recht kon verzilveren. Ooit kende Nederland veel muntplaatsen waar munten van de steden en gewesten geslagen werden. Het muntrecht werd hen verleend door de landheer. Deze bepaalde tevens hoe zwaar en van wat voor samenstelling een munt diende te zijn en liet meestal zijn beeltenis of wapen op de munt slaan als garantie dat deze ook werkelijk de aangegeven waarde had. De reden dat het muntrecht zo fel begeerd was, was het feit dat degene die het heeft een aanzienlijke mate van invloed uit kan oefenen op de economie en de handel. Met de komst van het papiergeld is dat feit eigenlijk alleen maar sterker geworden, omdat via de drukpers de geldvoorraad nu naar believen gemanipuleerd kon worden. Hier maakt, naar mijn gevoel, de huidige president Mario Draghi van de Europese Centrale Bank door ongelimiteerde geldcreatie misbruik van.  Onder de heerschappij van Philips II, opende Utrecht in 1567 een nieuw munthuis dat de rechtsvoorganger is van de huidige Nederlandse Munt. In 1579 werd de zogeheten landsheerlijke munt omgezet in een provinciale munt. Elke provincie van de Republiek der Verenigde Nederlanden mocht vanaf dat moment zijn eigen munten slaan. Vanwege de bureaucratische rompslomp werd in 1806 besloten de provinciale munthuizen te sluiten. In 1814, bij de totstandkoming van het Koninkrijk der Nederlanden, werd het Utrechtse munthuis omgedoopt tot ’s Rijks Munt. Eerst nog als zelfstandig bedrijf, maar vanaf 1902 onder direct beheer van het ministerie van Financiën. In 1912 kreeg de Munt formeel de status van staatsbedrijf. Sinds 1994 is de Nederlandse Munt zelfstandig, waarbij de Nederlandse Staat 100% aandeelhouder is. In 1999 werd het predicaat ”Koninklijk” aan de Nederlandse Munt NV verleend. Koninklijke Nederlandse Munt is één van de oudste bedrijven van ons land met een rijke geschiedenis waar we als land trots op mogen zijn. 
Met de mededeling vanuit het Rijk dat Nederland “vooralsnog” klant blijft zou een boek gesloten worden wat mijn inziens open zou moeten blijven en zou de staat der Nederlanden eigenaar dienen te blijven van wat uit haar eigen geschiedenis is voortgekomen. 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.