LEDEN TWEEDE KAMER INZ. ADRESSEN – D036

 


 

Bergen op Zoom, 27 april 2009

 

Aan de leden van de Tweede Kamer  

per e-mail

 

Geachte leden van het parlement, 

Op 8 januari j.l. hebben in alle waterschappen de nieuw gekozen bestuursleden hun functie aanvaard. Heden (27 april 2009), bijna 16 weken na hun beëdiging tot volksvertegenwoordiger, is er op de websites van vijf waterschappen (de Dommel, Groot Salland, Peel en Maasvallei, Reest en Wieden en de Regge en Dinkel) buiten hun naam en eventueel woonplaats, geen enkel adresgegeven geplaatst. Geen huis/postadres. Geen telefoonnummer, noch een emailadres. Emails (in februari) van ondergetekende naar de betrokken waterschappen, hebben niet geleid tot verbetering van de bereikbaarheid van de bij genoemde waterschappen betrokken volksvertegenwoordigers.

Mijn beroep op u, als volksvertegenwoordiger, om te bewerkstelligen dat alle gekozen volksvertegenwoordigers door diegenen die zij vertegenwoordigen eenvoudig b.v. via telefoon, post en/of email benaderd kunnen worden. 

Hopende op uw inzet en vertrouwende op uw inzichten, 

met de meeste hoogachting, 

L.H. van der Kallen

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.