EUROPESE COMMISSIE INZ. KLACHT BEWEERDELIJK ONRECHTMATIGE STAATSSTEUN – D028

 


 

Klachten formulier voor de indiening van klachten over beweerdelijk onrechtmatige staatssteun.

 

IA.    Informatie over de indiener van de klacht 

 I.1    van der Kallen,  Ludovicus Hermanus

 I.2    Nieuwstraat 4, 4611 RS Bergen op Zoom, Nederland

 I.3    0164-265158,   [email protected]

 I.4    L.H. van der Kallen, Nieuwstraat 4, 4611 RS Bergen op Zoom, Nederland,

            [email protected]

 I.5    Niet van toepassing.

 I.6    Als belastingbetaler ben ik getroffen door hogere kosten dan noodzakelijk, voor de     levering van diensten aan de organisatie waaraan ik belasting betaal.

 I.7    Niet van toepassing. 

 

II.     Informatie over de lidstaat  

 II.1   Nederland

 II.2   Gemeente (Bergen op Zoom) 

III.   Informatie over de vermeende steunmaatregelen waarover wordt geklaagd 

 III.1  De klacht heeft betrekking op een vermeende steunregeling die door haar aard (het via een  verordening aanwijzen van een voorkeurs leverancier) individueel van karakter is.

 III.2  De verordening is in de gemeenteraadsvergadering op 28 februari 2008 vastgesteld. In werking  tredend op 1 januari 2008.

 III.3  De vermeende steun is van toepassing in de sector dienstverlening (reïntegratie bedrijven)

De jaarlijkse omzet heeft een volume van circa 170.000 euro. De in de gemeenteraad genoemde  contractduur is minimaal 3 jaar. Het contractbedrag heeft dus minimaal een waarde van 500.000 euro.

 III.4  De begunstigde is de Stichting Samen Werken (SSW). De stichting heeft, voor zover de indiener  weet, twee vestigingen in Bergen op Zoom (Parallelweg 68, 4621 JS en Abraham de Haanstraat  14, 4624 HX). De hoofdactiviteit van de stichting is: het in een bedrijfsverzamelgebouw  samenbrengen van diensten als opleidingen, werkervaringsplekken en de mogelijkheid praktijk-ervaringen op te doen.

 III.5  De Stichting Samen Werken van een gegarandeerd werkvolume te voorzien. 

IV.   Gronden voor de klacht 

IV.1  De klacht richt zich op de middels deze verordening (zie bijlage verordening) bewust ontduiken van de Europese aanbestedingsregels voor diensten (zie bijlage juridisch advies). Gezien de  ligging van Bergen op Zoom vlakbij de Belgische grens, is het door de verordening nu niet meer  mogelijk om dergelijke diensten vanuit een andere lidstaat te leveren aan de gemeente Bergen op  Zoom. 

V.     Informatie over andere procedures   

V.1   De indiener heeft geen eerdere contacten gehad met de diensten van de Commissie

V.2   De indiener heeft deze zaak ook onder de aandacht gebracht van de Kroon (recht van  petitie, artikel 5 van de grondwet, zie bijlage) alsmede onder de aandacht gebracht van de  Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Brabant (zie bijlage)

V.3   Er zijn geen beroepen ingesteld bij gerechtelijke instanties. 

VI.   Ondersteunende documenten 

VI.1 Bijgevoegde documenten zijn: – de verording RVB08-0013 van de gemeente Bergen op Zoom

– het juridische advies in deze

– brief aan de Kroon

– brief aan de Commissaris van de koningin in Noord-Brabant 

VII  Vertrouwelijkheid 

Niets in dit formulier of de bijlagen is vertrouwelijk

 

Bergen op Zoom, 5 april 2008 

L.H. van der Kallen

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.