DE KROON, INZ. VERZOEK VERNIETIGING RAADSBESLUIT – D024

 


 

Bergen op Zoom, 3 maart 2008  

 

Aan Hare Majesteit de Koningin

der Nederlanden

p/a Minister van Economische Zaken

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

 

Ondergetekende: 

L.H. van der Kallen, wonende te 4611 RS Bergen op Zoom aan de Nieuwstraat nr. 4 

verzoekt vernietiging van het Raadsbesluit RVB08-0013 d.d. 28 februari 2008 van de Gemeenteraad Bergen op Zoom. 

Bij raadsbesluit RVB08-0013 d.d. 28 februari 2008 heeft de gemeenteraad van Bergen op Zoom bij meerderheid de ”Verordening inkoop producten en diensten Stichting Samenwerken” vastgesteld. Feitelijk is het onderhavige voorstel een juridische constructie met als oogmerk het vastgestelde aanbestedingsbeleid te omzeilen met de gedachte dan ook niet gebonden te zijn aan het in de Europese richtlijn 2004/18/EG gestelde. 

Het gaat om ingehuurde diensten met een financieel volume van 170.000 euro per jaar en een contractwaarde van meer dan 500.000 euro. Het laatste bedrag overschrijdt de grenswaarden, gesteld voor Europese aanbesteding van diensten met meer dan 100 %.

Staatsrechtelijk is deze gang van zaken een klassiek voorbeeld van wat in het staatsrecht: “détournement de pouvoir’ heet. Het gebruik van een bevoegdheid, waartoe zij niet is verstrekt. De verordenende bevoegdheid is niet gegeven om via die bevoegdheid te komen tot het aanwijzen van een voorkeursleverancier.

Het alleen mogen gebruiken van bevoegdheden door een overheid voor redenen, waartoe zij verstrekt zijn, is belangrijk voor de bescherming van burgers en bedrijven tegen een onwelwillende overheid.

Zeker in deze tijd waar de burger zich afwendt van de politiek en de overheid, is het integer handelen van de overheid van het grootste belang. Van een overheid mag en moet verlangd worden dat zij handelt naar de letter en geest van wet en regelgeving. Het aftasten van juridische grenzen van wet en regelgeving is voor een overheid, die het goede voorbeeld zou moeten geven, ongewenst. In deze verzoekt ondergetekende de vernietiging van het raadsbesluit RVB08-0013 d.d. 28 februari 2008 van de gemeenteraad van Bergen op Zoom. 

Met de meeste hoogachting,

Uw dw. dienaar, 

L.H. van der Kallen

raadslid Gemeente Bergen op Zoom

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.