MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN INZ. VERORDENING INKOPEN ETC. – D023

 


 

Bergen op Zoom, 22 februari 2008  

 

Aan de Minister van Economische Zaken

Postbus 20101    

2500 EC Den Haag                                                                                  

 

Excellentie, 

Bijgaand treft U aan Raadsvoorstel RVB08-0013 betreffende “Verordening inkoop producten en diensten Stichting Samenwerken”. Feitelijk betreft het een procedure om de Stichting Samenwerken aan te wijzen als voorkeursleverancier van bepaalde diensten.

In het besef dat het een financieel volume betreft (genoemd in een commissie vergadering van de gemeente) van circa 170.000 euro en het voornemen is het voor meerdere jaren te gunnen aan de betrokken stichting, is de conclusie van ondergetekende dat dit Raadsvoorstel feitelijk neerkomt op een vermijding van een openbare (Europese) aanbesteding. 

Ondergetekende vraagt in deze uw aandacht. Het kan immers toch niet zo zijn dat gemeenten op deze manier de uitvoering van wetgeving c.q. de bedoelingen van de wetgever kunnen vermijden. 

Vertrouwende op uw inzet. 

Hoogachtend, 

Louis van der Kallen

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.