TWEEDE KAMER FRACTIES INZ. BOA’S – D017

 


 

Bergen op Zoom, 9 juli 2007

 

Aan de leden van de

Tweede Kamer 

 

Betreft:          bijzondere opsporingsambtenaren

 

Geachte heer/mevrouw, 

Ondergetekende is reeds 21 jaar gemeenteraadslid voor een lokale groepering in Bergen op Zoom. De afgelopen jaren sta ik zomer en winter, verkiezingen of niet, drie à vier keer per week op verschillende tijdstippen met mijn praatpaal op een centrale plaats in het voetgangersgebied van het winkelcentrum. Op rustige uren constateer ik binnen mijn gezichtsveld altijd meer dan 40 beboetbare overtredingen per uur. Op piekuren zelfs oplopend tot meer dan 100 beboetbare overtredingen per uur.

Dit laat zien hoe machteloos wetgevers als u en ik feitelijk zijn. Veel ge- en verbodsbepalingen zijn slechts papieren regels die niet of nauwelijks gehandhaafd worden.

In het besef dat mijn constateringen veelal het ‘kruimelwerk’ bevatten (fietsen/brommer rijden in voetgangersgebied, weggooien van afval op straat, storten van afvalwater in afgekoppelde rioolputten, scootmobielers die zich in voetgangersgebied niet gedragen als voetgangers, hondendrollen deponeren, enz.), zijn deze overtredingen toch de grote ergernissen van de gewone man of vrouw. 

Bij de behandeling van het beleidskader in onze gemeente maak ik er een gewoonte van de burgemeester en mijn collega’s deelgenoot te maken van mijn frustraties op dit punt. De meeste van de collega’s delen mijn waarnemingen en frustraties. Bij de laatste behandeling van het beleidskader had ik wel een soort van oplossing. Maak alle raadsleden BOA (bijzondere opsporingsambtenaar) en laat de gemeenteraadsleden groepsgewijs de eigen regelgeving handhaven. Er is echter één grote belemmering. De gemeentewet!

Gemeenteraadsleden mogen niet in een gezagsverhouding staan met de gemeente en als BOA’s zou dit wel het geval zijn.

De gemeentewet kent reeds één uitzondering. Leden van de vrijwillige brandweer mogen wel én lid zijn van de gemeenteraad én als vrijwilliger in een gezagsverhouding staan met de gemeente.

Volksvertegenwoordigende wetgever, overweeg een tweede uitzondering voor de lokale wetgever die als onbezoldigde BOA dan eindelijk zelf bijvoorbeeld in collectief verband de regels kan handhaven. De burger zal u dankbaar zijn. 

Ook veel scootmobielers zouden graag onbezoldigd BOA zijn om op te kunnen treden tegen de foutparkeerders die hen het leven zuur maken door direct te parkeren voor de voor veel geld aangelegde op- en afritjes voor scootmobielers nabij straathoeken. Bij mijn praatpaal hebben zich de nodige liefhebbers al gemeld. Hier zijn de eisen aan BOA’s een belemmering. Geef gewone belanghebbenden de mogelijkheid voor hun eigen belangen op te komen. Ze hebben er vaak de tijd voor en de zin in. Dit in tegenstelling tot de politie, die aan dit soort handhavingen geen prioriteit geeft. 

Hopelijk kunt u iets met de frustraties van een mede-wetgever. 

Met vriendelijke groet,

lid BSD-fractie, 

L.H. van der Kallen

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.