GS NOORD BRABANT INZ. HANDHAVING BESTEMMINGSPLANNEN – D012

 


 

Bergen op Zoom, 14 oktober 2006 

 

Aan het College van Gedeputeerde

Staten van de Provincie Noord Brabant

Postbus 90151

5200 MC ‘s Hertogenbosch

per email: [email protected]

 

Geacht College, 

Waterschappen zijn middels de waterparagraaf betrokken bij de totstandkoming van bestemmingsplannen. 

Bij de uitvoering/handhaving van bestemmingsplannen zijn waterschappen niet betrokken.

Een waterparagraaf blijkt soms niet meer waar dan het papier waarop het gedrukt is. Indien het leidt tot extra kosten, bijvoorbeeld bij de realisering van kavelgebonden waterberging, dan staan gemeenten (oogluikend) toe dat projectontwikkelaars zich hier niet aan houden. Van handhaving op dit punt is geen sprake. Zie het voorbeeld in   bijgevoegde brief aan het Waterschap Brabantse Delta. 

Ondergetekende verzoekt Uw College aandacht voor deze problematiek en vooral handhavend op te treden. 

Hoogachtend, 

L.H. van der Kallen

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.